donderdag 2 februari 2017

Interview Karin Amatmoekrim: uitgevers hoeven niet meer te doen dan talent herkennen (Boekblad)

Hoe ervaren schrijvers de boekhandels, uitgevers en boekenvakorganisaties waar ze mee samenwerken? Karin Amatmoekrim pleitte in de Jan Campertlezing voor een literatuur die de beschaving vormgeeft. Uitgevers hoeven daarvoor niet meer te doen dan talent in schrijvers herkennen en begrip hebben voor de achtergrond van dat talent.

Literatuur kan het zich niet langer veroorloven om apolitiek te zijn, concludeert u. Hoe gaat u dat doen?
'Ik heb geen idee, maar ik zoek een manier om wakker te worden uit de apathie. Ik ben enorm aangeslagen door de dingen die nu gebeuren, van de beslissingen die Trump neemt op de eerste dagen van zijn presidentschap tot aan de brief die Rutte meent te moeten schrijven aan de Nederlandse burgers. Er wordt wel gezegd dat literatuur in dit soort tijden schoonheid moet creëren, als een antidotum tegen de politieke werkelijkheid. Persoonlijk lukt het me niet op die plek van schoonheid te komen als ik me verslagen voel. Dus de oplossing moet wel schuilen in verzet. Tegen de heersende opvattingen, maar ook tegen mijn eigen angst en defaitisme.'

Vindt u uw eigen werk getuigen van een politieke inzet?
'Eigenlijk niet, maar ik heb gemerkt dat het wel als geëngageerd geïnterpreteerd wordt. Dat komt waarschijnlijk omdat ik een iets ander uitzicht heb op onze gedeelde wereld, waardoor het vanzelf politiek lijkt. Dus waar sommigen een egalitaire samenleving zouden zien, zie ik een ongelijk speelveld, met ongelijke kansen. Door de manier van kijken wordt het vanzelf politiek.'

Hoe reageerden de aanwezigen in de zaal – de laureaten van de Haagse literaire prijzen in de eerste plaats?
'Geen idee, ik moest na mijn lezing terug naar Amsterdam. Ik kreeg wel veel bijval via email, onder andere van Atte Jongstra die zich in mijn woorden kon vinden.'

Ziet u een tendens in de literatuur om minder apolitiek te worden?
'Ik heb geen compleet zicht op alles wat er gebeurt in de Nederlandse literatuur, maar in het buitenland zie ik wel grote aandacht en waardering voor boeken die de complexiteit van onze tijd trachten te vangen. Dat inspireert mij enorm, want ik ben soms onzeker over de waarde van literatuur in de echte wereld, buiten onze ivoren toren.'

Of hebben schrijvers simpelweg meer tijd nodig om te reageren op de opkomst van populistische politiek met hun haat tegen de ander?
'Reflectie kost tijd, ja. Net als het wegen van je woorden. Ook voelen veel schrijvers, denk ik, een grote onmacht om met de opkomst van dit rechts-populisme om te gaan. Het is geen gelijkwaardig gesprek, want zij spelen volgens heel andere regels. Hoe zeggen ze dat ook weer? Alsof je een potje schaak speelt met een duif. Jij houdt je aan de regels, hij trapt alle pionnen om en zegt dan dat hij gewonnen heeft.'

U verwijst naar Writers Resist in Amerika. Zijn auteurs in andere landen geëngageerder?
'Misschien. Er gaan in Nederland van tijd tot tijd stemmen op die oproepen tot meer straatrumoer in de literatuur zoals Thomas Vaessens, of gevaarlijker boeken zoals Marcel Möring, dus je zou kunnen stellen dat we niet de meest maatschappelijk betrokken literatuur hebben. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik hou enorm van de Nederlandse literatuur en ik zal niemand oproepen om zijn schrijverschap op een bepaalde manier in te richten. Maar het feit is dat we in een heel enge tijd leven. Daar moeten we dan toch kaas van weten te maken. Of was het worst? Nou ja, je weet wat ik bedoel.'

Hebben uitgevers in de praktijk ook een maatschappelijke rol?
'Heeft niet iedereen in zekere zin een maatschappelijk rol? Ik vind dat kwaliteit leidend moet zijn in filteren van literaire talenten. Maar het zou bijdragen aan de rijkdom van ons veld als iedereen, dus ook de uitgevers, buiten de gebaande paden durft te denken. Het herinnert me aan de beslissing van plantenlabel Topnotch om Roofstaat van Ewald Vanvugt uit te geven. Een boek dat al jaren geleden was gepubliceerd, maar dat Topnotch waardevol vond omdat het een kant van de geschiedenis vertelt die systematisch onderbelicht is. Bij de nieuwe uitgave hebben ze alles zo opgesteld dat het een relevant, jong en betrokken publiek kon bereiken. Dat boek haalde meerdere drukken, ondanks dat het toch een behoorlijke pil is. Dat kan dus ook de rol van de uitgever zijn, maar die is alleen zo in te vullen als er al de ambitie bestaat om de wereld te herschrijven.'

Hoe geldt dat voor uw uitgeverij: Prometheus? Mai Spijkers heeft de reputatie in de eerste plaats een zakenman te zijn.
'Vergis je niet; Mai Spijkers is een van de weinig mensen die de waarde van afkomst niet reduceert tot een biografisch verkooppraatje. Hij weet dat afkomst relevant is omdat het de identiteit van je schrijverschap bepaalt, zonder dat het iets te doen heeft met de literaire waarde van je werk. Zoals religie en Zeeland invloed zullen hebben op het schrijverschap van Franca Treur, en de oorlog en het Jodendom op Harry Mulisch, zo beïnvloeden migratie en Suriname ook mijn ideeën over de wereld. De kwaliteit van het werk ligt vervolgens bij het talent van de schrijver. Het herkennen van dat talent, dat ligt onder andere bij de uitgever.'

Moeten ook boekhandels de bij de wereld betrokken literatuur voorrang geven en actiever aan de man brengen?
'Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen houvast zoeken. Ik zoek het in mijn werk, de lezer kan dat vervolgens vinden in dat werk, en de boekhandel zou dat kunnen accommoderen door het gesprek over onze tijd te laten verlopen via de boeken die ze onder de aandacht brengen. En je hoeft er de literatuur niet voor te verlaten, he? Ik bedoel, wie Wat is de wat van Dave Eggers of Dit zijn de namen van Tommy Wieringa heeft gelezen, zal altijd een menselijker beeld overhouden bij het abstracte idee van de vluchteling. Maar goed, ik wil helemaal niet vertellen wat boekhandels moeten doen of laten. Ik heb bij de Jan Campert Lezing alleen woorden willen geven aan mijn onzekerheid en mijn angst. Want als ik er, als schrijver, de woorden niet voor kan vinden, wat ben ik dan nog waard?'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 25 jan) 

Geen opmerkingen: