donderdag 19 februari 2015

Auteurs over het veranderde uitgeefklimaat 4: Coen Simon (Boekblad)

'Er heerst grote paniek in het boekenvak. Vanzelfsprekendheden zijn weggevallen. Ook voor mij. Een groot deel van mijn boeken werd verkocht door Polare. Toen dat omviel, zag ik dat terug in mijn verkoop. En of de losse winkels die in de plaats zijn gekomen mijn werk evengoed inkopen? Ik maakte na ieder boek een toertje langs Polare-vestigingen. Dat is verdwenen.
Ook subsidies voor allerlei instellingen zijn opgehouden. In 2014 had ik voor het eerst in jaren niet zo druk tijdens de Maand van de Filosofie. Ooit waren dat dertig optredens, dat was meer dan gehalveerd. Daar zijn veel meer inkomsten aan verbonden dan het honorarium voor de lezing alleen. Hoe minder je op de kaart staat, hoe minder je boeken worden ingekocht, hoe minder je wordt gevraagd door andere organisaties, hoe minder media iets van je willen.
Toch heb ik niet te klagen. Mijn werk verkoopt goed. En ik krijg nog altijd uitstekende begeleiding – meer dan ik bij Prometheus gewend was, nog vóór de boekencrisis. Er hoeft nooit veel aan mijn teksten gedaan te worden. Het zit hem dus vooral in contact houden en in grote lijnen willen meedenken. Ik zie mijn redacteur dat ook bij andere auteurs doen.
Belangrijk is wel – juist in deze tijd, juist bij een genre als filosofie – dat uitgevers aansluiting zoeken bij alle initiatieven die worden genomen. Dat ze een fanbase zoeken. Publieksfilosofie is op de kaart gezet, er zijn veel initiatieven, haak daarop aan. Dat gebeurt wel, al zijn uitgevers nog zoekend. Zelf doe ik er graag aan mee.
Daarom wil ik ook een uitgeverij die filosofie structureel aanbiedt – en niet af en toe een losse titel. Ik was ooit met mijn redacteur Haye Koningsveld meegegaan naar Nieuw Amsterdam omdat dat een filosofiefonds zou opzetten. Nu dat er niet is gekomen, ben ik blij terug te zijn bij Ambo|Anthos.'COEN SIMON (1972) publiceerde sinds 2003 boeken over filosofie bij Veen Magazines, Prometheus, Ambo|Anthos en Nieuw Amsterdam. Hij was van 2006 tot 2009 redacteur bij de Historische uitgeverij. In februari verschijnt 'Filosoferen is makkelijker als je denkt'.
(Eerder verschenen in Boekblad magazine jan 2015)

Zie ook:

Geen opmerkingen: