woensdag 9 januari 2013

KBb en CvdM leggen zich neer bij uitspraak Hoge Raad in SplinQ-zaak (Boekblad)


De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en het Commissariaat voor de Media aanvaarden de uitspraak van de Hoge Raad, die het cashback-programma van SplinQ niet in strijd met de wet acht.

KBb-directeur Michael van Everdingen had ‘natuurlijk’ gehoopt ‘dat de Hoge Raad er anders naar gekeken had’, maar cashback-programma’s vallen niet onder de werking van de wet: SplinQ kan advertentie-inkomsten van boekverkopers doorsluizen naar individuele boekenkopers. ‘Affiliate marketing kan dus op deze manier de vaste boekenprijs omzeilen. Dat is dan een gegeven, waar ik verder ook niets aan kan doen.’
Van Everdingen wijst erop dat er een wetswijzigingen aankomt die cashback alsnog verbiedt. ‘Maar je moet je vooral afvragen: hoe erg is het nu? Hoe groot is het effect? Ik denk dat KBb-leden zich niet gek moeten laten maken en moeten focussen op waar ze zelf goed in zijn. Zolang je de klant aan je bindt, blijven ze bij jou. Bij de KBb werken we er ook aan boekverkoper in beweging te krijgen om de klantenbinding te verbeteren.’
Ook Bastiaan Mons, coördinator vaste boekenprijs van het Commissariaat voor de Media, wil niet zeggen dat hij teleurgesteld is door de uitspraak. ‘Uit het oogpunt van een gelijk speelveld voor boekverkopers vonden wij het van belang dat de Hoge Raad keek naar het oordeel van het gerechtshof van Amsterdam [dat het cashback-programma van SplinQ niet in strijd met de wet achtte]. De Hoge Raad deelt het oordeel van het hof . Daarmee is de kous af, wat betreft deze procedure.’
De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat het Commissariaat per definitie alle cashback-programma’s in de toekomst accepteert. Als die iets anders zijn georganiseerd, zouden ze wél in strijd met de wet kunnen zijn. ‘We moeten dat van geval tot geval zorgvuldig beoordelen,’ zegt Mons.
In de wijziging van de vaste boekenprijs die nu bij de Eerste Kamer ligt, wordt deelneming aan cashback-programma’s verboden. Volgens SplinQ-directeur Ferenc Varga blijft zijn werkwijze dan legaal omdat boekverkopers feitelijk niet deelnemen, maar adverteren, zo vertelde hij eerder deze week op Boekblad.nl: wat SplinQ vervolgens met de advertentie-inkomsten doet, is hun zaak niet.
Mons zegt daarover dat de herziene wet in de praktijk moet worden getoetst. ‘Maar als je de Memorie van Toelichting leest, is duidelijk wat de wetgever met het nieuwe artikel bedoelt: het is een reactie op het arrest waarin het gerechtshof van Amsterdam  oordeelde dat de wet onvoldoende grondslag vormt om op te treden tegen boekverkopers die aan cashback programma’s deelnemen. Er wordt uitgelegd wat die cashback is en dat zowel directe en indirecte korting waar verkopers aan meewerken ongewenst is – waarbij de feitelijke deelneming bepalend is en niet de vraag of je als boekverkoper weet dat de derde aan de koper een geldelijk voordeel verstrekt.’
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 4 jan 2012)

Geen opmerkingen: