zondag 24 januari 2016

De Nederlandse Boekengids gaat door, Polis wordt Vlaamse uitgever (Boekblad)

De Nederlandse Boekengids gaat door. Voor het nulnummer was voldoende animo. Het non-fictietijdschrift wordt vanaf het eerstvolgende nummer in Vlaanderen uitgegeven door Polis.

De Nederlandse Boekengids, een opvolger van het gesneefde De Academische Boekengids, heeft ongeveer 1500 exemplaren van het nulnummer verkocht via ongeveer vijftig boekhandels. Inmiddels hebben zo'n vierhonderd abonnees zich gemeld. Dat is nog ver verwijderd van de gehoopte drieduizend, erkent hoofdredacteur Merlijn Olnon, maar de animo is groot genoeg om toch door te gaan. 'Het zou zonde zijn om er nu een streep door te zetten. Bovendien moesten we in december beginnen met het maken van een nieuw nummer. Daar kan je niet mee wachten.'
Bovendien: met drieduizend abonnees zou het blad optimaal gefinancierd zijn. Olnon: 'Dan is er ruimte auteurs wat meer te betalen, de site uit te bouwen en ook onszelf te vergoeden. Maar ook met een lagere verkoop kunnen we uitkomen. Behalve losse verkoop hebben we inkomsten uit advertenties. In het nulnummer stonden acht pagina's advertenties. Daar was veel belangstelling voor. We verwachten dat het aantal advertenties voor het komende nummer op hetzelfde peil blijft.'
Polis wordt co-uitgever van De Nederlandse Boekengids naast Amsterdam University Press omdat het blad gretig aftrek vindt in Vlaanderen. Ongeveer een kwart van het aantal abonnees is Vlaams. 'Wellicht omdat het in Vlaanderen veel meer politiek-sociale betekenis heeft om Nederlandstalig te zijn en in het Nederlands te schrijven. Men is serieuzer bezig met zijn eigen taal, maar ik durf het niet echt te verklaren.' Ook namen relatief veel Vlaamse boekhandels een zogeheten boekhandelsabonnement. 'Wij geven een handelskorting van veertig procent. Uniek voor een tijdschrift.'
Het dochterbedrijf van uitgeverij Pelckmans zal zorgen voor de distributie van het blad in Vlaanderen, maar ook inhoudelijk een rol spelen. Polis, die zitting neemt in de redactieraad van De Nederlandse Boekengids, zal zorgen voor meer Vlaamse auteurs. De bedoeling is om 'een stevige inhoudelijke Vlaamse bijdrage te krijgen', zegt Olnon, 'die zou kunnen groeien naar een verhouding van een derde Vlaamse auteurs en twee derde Nederlandse auteurs. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe het precies uitpakt.'
Het eerste nummer van jaargang 2016 verschijnt eind februari in een oplage van 10.000 exemplaren. Het nummer met als informeel thema 'Europa en de wereld' bevat essays van Maarten Asscher, Pieter van den Blink, Arthur Eaton, Rob Hartmans, Siegfried Huigen, Henk Kern, Tracy Metz, Marja Vuijsje, Boudewijn Walraven en David Rijser. Het blad bevat ook de eerste speciaal geschreven bijdrage van een auteur van DeFusie – een gevolg van de samenwerking tussen het tijdschrift en het online platform voor serieuze essayistiek.
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 20 jan)

Zie ook:

Geen opmerkingen: