zondag 11 mei 2014

Uitgeven in eigen beheer: de grenzen van de groei zijn nog niet bereikt (Boekblad)

De start van Brave New Books heeft de concurrentie geen schade gedaan. De markt voor uitgaven in eigen beheer groeit onstuimig. Uitbreiding en verbetering van een actief aan de auteur gebracht dienstenpakket zorgt de komende jaren voor een extra impuls voor omzetgroei.

Over de aantallen zijn ze bij Brave New Books enthousiast. Bijna achthonderd paperbacks en bijna vierhonderd e-boeken zijn er via het platform gepubliceerd, zegt Emile op de Coul, manager special sales van Singel Uitgevers. Als je doublures verrekent zijn het, acht maanden na lanceren, zeker negenhonderd verschillende titels. Daarvan zijn er 25.000 exemplaren verkocht. En er zit nog wat in de pijplijn: het aantal aangemaakte accounts loopt tegen de zevenduizend.
Ligt Brave New Books daarmee op koers? Volgens de – overigens foutieve – aanname dat Nederland een miljoen schrijvers telt met de ambitie om te publiceren wilde Singel-directeur Paulien Loerts na drie jaar 25.000 titels hebben gepubliceerd. 'We zullen pas in juni, als we een jaar bezig zijn, kijken of we op koers zitten,' zegt Op de Coul. 'De groei is na de piek in het begin natuurlijk afgevlakt, maar daarom zullen we er binnenkort een impuls aan geven. We werken aan een plan.'
Ook over de verkoop van diensten toont Op de Coul zich tevreden. De omzet is naar zijn zeggen tot nu toe elke maand hoger dan de maand ervoor. De bestlopende diensten zijn: redactie, een leesscan en het maken van verkoopteksten. Het pakket is dan ook in die richting uitgebreid: auteurs kunnen nu ook vertalingen laten maken, redactie en correctie van Engelse teksten en telefonische begeleiding. 'Alleen beoordeling van bekende auteurs loopt niet als verwacht'.

Het opmerkelijke van deze groei is dat het allesbehalve ten koste gaat van de concurrentie. De grote partijen op deze markt – Mijnbestseller.nl, Pumbo en Free Musketeers – zeggen allemaal dat het goed met hen gaat. Het positiefst is Peter Paul van Bekkum dat als partner aan Brave New Books ook profiteert van de introductie daarvan. 'Wij scoren voor het derde jaar op rij een triple digit groei. Voor dit jaar verwachten we een soortgelijke groei. De groei is echt onstuimig.'
Behalve het eigen merk en Brave New Books draait het platform op vijfentwintig tot dertig sites. Dat zijn eigen merken als Ius (voor juridische boeken), Anoda Publishing (groene boeken), Mijnchicklit.nl (inderdaad: chicklit), maar ook sites van bijvoorbeeld Media Groep Limburg en een twintigtal boekhandels als Iwema en Vermeer. Ooit ambieerde Mijnbestseller.nl een landelijk dekkend netwerk van boekhandels die in de eigen regio auteurs hielpen, maar dat is niet gelukt.
'Waarom, weet ik eigenlijk niet,' zegt Van Bekkum. 'Wij dachten: dat is een heel mooi plan, maar boekhandels hebben blijkbaar hun handen vol aan hun eigen uitdagingen. Zie wat er is gebeurd met Polare. De focus ligt enorm op: blijven bestaan over een paar jaar. Misschien krijgen boekhandels later weer ruimte om zich te richten op nieuwe initiatieven. En misschien zijn boekhandels afgehaakt omdat het in hun ogen onvoldoende resultaat opleverde. Dat houdt het op.'
Alleen het crowdfundingsplatform TenPages.com heeft het niet gered. Schrijvers de mogelijkheid bieden om met een voorproefje van tien pagina's tekst aandelen te verkopen aan fans en vervolgens dat geld te gebruiken om het boek te publiceren bij een reguliere uitgeverij bleek geen rendabel model, moest oprichter Valentine van der Lande vorige maand constateren. Ook de omslag naar het crowdfunden van projecten van bekende auteurs en die zelf uitgeven heeft niet mogen baten.
De groei van deze markt zit hoofdzakelijk in het aantal auteurs dat in eigen beheer uitgeeft, zegt Klaas van Eijkern van Free Musketeers. 'Het aantal manuscripten dat binnenkomt en het aantal aanvragen voor offertes blijft langzaam groeien. Vijf tot tien procent per maand ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Maar aan de verkoopkant merken wij ook de crisis in het boekenvak. Net als de hele markt hebben wij daarin sinds 2008 zo'n twintig procent verloren.'

De verklaring voor de aanhoudende groei is dan ook een grotere bekendheid van de mogelijkheden om in eigen beheer uit te geven. Gopher was in al 1997 de eerste die internet en printing on demand inzette om auteurs zelf te laten publiceren. Free Musketeers vierde vorig jaar al zijn tweede lustrum. Maar bij gebrek aan grootschalige reclamecampagnes ontdekken veel auteurs pas wanneer ze daadwerkelijk in eigen beheer zouden willen uitgeven wat de opties zijn.
'Het dringt langzaam door tot het publiek', vertelt Van Bekkum. 'Mensen vertellen het door als ze zelf een boek hebben uitgegeven en dat trots laten zien – zowel fysiek als in de sociale media. En als je zoekt op internet vind je gelijk een aantal mogelijkheden. Zoals onze concurrenten letten we dus op de spelregels van Google, die keer op keer veranderen, om bovenaan te komen. Dat dan een partij als Bol.com mee doet, geeft self publishing zo'n boost: een mail van hen bereikt 4,5 miljoen mensen.'
Ook lijken er meer mensen te zijn gaan schrijven. Onderzoek uit 2007 wees uit dat 60.000 Nederlanders ambitie hebben om te publiceren. Uit de extrapolatie van hun eigen klantgegevens kwam Pumbo begin dit jaar uit op 71.000. Het aantal klanten per postcodegebied werd daarbij vergeleken met het totaal aantal inwoners in dat gebied. Voor Van Eijkern is deze groei niet verrassend: De mogelijkheden om te publiceren werken als trigger om daadwerkelijk te gaan schrijven.
Ten derde werkt de titelreductie bij met name concernuitgeverijen in het voordeel van uitgeven in eigen beheer. Als auteurs worden afgestoten omdat ze te weinig verkopen, ligt het al gauw voor de hand het in eigen beheer te doen. Free Musketeers heeft vorig jaar zelfs een aparte imprint opgericht voor heruitgaven van bekende auteurs: Ambitium, dat inmiddels twintig boeken van auteurs als Yvonne Kroonenberg, Ellen Teijsinger en Loek Kessels heeft gepubliceerd.
Alle partijen merken de toevloed van professionals onder hun klanten – zie alleen al de bekende namen bij Brave New Books: Patty Harpenau, actrice Belinda Meuldijk, filmmaker Dick Maas en vertaler Hans van Cuijlenborg, die allen bij traditionele uitgevers hebben gepubliceerd – en voor een deel ook oude titels via dit platform opnieuw hebben uitgebracht. Van Cuijlenborg biedt zijn vertalingen van Guy de Maupassants verhalen aan.
Het zijn echter hoofdzakelijk non-fictieauteurs die eigen beheer opzoeken. Business consultants die een boek als visitekaartje gebruiken, of deskundigen op zo'n kleine nichemarkt dat een uitgeverij er geen brood in ziet hun werk te exploiteren. Ook CB, de boekendistributeur die in 2013 3289 verschillende in eigen beheer uitgegeven titels on demand produceerde, valt het op dat hieronder steeds meer professionals zitten voor wie uitgeven in eigen beheer zeker geen vanity publishing is.

De groei van deze markt zal aanhouden nu gratis publiceren de standaard is geworden. Bij Gopher moest je in de begintijd 2500 gulden betalen – en anno 2014 altijd nog 1595 euro. Daartegenover staan platformen als Brave New Books, Mijnbestseller.nl of Lulu. Alleen voor de aanvraag van een ISBN moet een auteur betalen (12,75 euro). Alle andere kosten betaalt een auteur pas als hij een exemplaar heeft verkocht. Ook als hij via een boekhandel verkoopt, draagt hij dan pas zijn marge af.
Het andere dominante model is dat van Free Musketeers en Boekscout. Zij opereren als traditionele uitgevers: zij vermarkten een exploitatierecht. Het verschil is dat zij kosten voor redactie en vormgeving zo laag mogelijk houden. Alleen boeken met potentie worden actief aan de boekhandel aangeboden. Iedere uitgave wordt zo al winstgevend vanaf circa zeventig verkochte exemplaren. Daarbij krijgen auteurs hooguit één presentie-exemplaar, zodat familie en vrienden aan de winst bijdragen.
Uiteraard wijzen Van Bekkum en Van Eijkern op de voordelen van hun model ten opzichte van het andere. Platforms als Mijnbeststeller.nl geven auteurs echt, voor de volle honderd procent, de keuze om een uitgeefpakket aan diensten samen te stellen, legt Van Bekkum uit. Nee, zij laten auteurs zwemmen, vindt Van Eijkern. 'Dan hebben auteurs een boek geüpload en gebeurt er vervolgens niets. Wij zien nu al dat ze vervolgens toch op zoek gaan naar een partij die hen kan helpen.'
Maar feit blijft dat ze zich vooralsnog niet te concentreren op een concurrentiestrijd. In plaats daarvan werkt iedereen aan een verbetering en uitbreiding van het dienstenpakket. Zo is Free Musketeers dit jaar begonnen hun inmiddels 4.000 uitgaven te laten vertalen in het Engels en die aan te bieden in Amerika. Gratis, de verkoop van boeken en diensten moet de kosten terugverdienen. Ook gaat het bedrijf naar de belangrijke internationale beurzen als Frankfurt en Bologna.
Brave New Books wijst haar schrijvers sinds kort nadrukkelijker op de mogelijkheden om omslagen te maken – ook ontwerpen van professionele vormgevers. Zo reageert het platform op de wat lacherig geuite kritiek dat wel erg veel boeken in de speciale winkel op Bol.com hetzelfde omslagbeeld hadden. 'Het is de vrijheid van de auteur om te kiezen wat hij of zij wil,' legt Op de Coul uit. 'Maar wij realiseren ons ook wel dat te veel dezelfde omslagen niet goed zijn voor de verkoop.'
De bedrijven willen bovendien dat hun auteurs meer gebruik maken van hun diensten. Alleen als zij hun best doen een zo goed mogelijk gemaakt boek op een zo goed mogelijke manier onder de aandacht brengen, zullen wij immers opvallen in het snel groeiende aanbod. 'Bij ons huurt vijf procent van de auteurs een dienst in,' zegt Van Bekkum, die een team van elf freelancers heeft. 'Bij auteurs van managementboeken is dat vijftien procent.'

Hoe lang duurt het nog voor een via een self publishing-bedrijf uitgegeven boek de Bestseller 60 haalt? De bestverkopende titels lijken weinig afzet te kennen. De grootste seller van Brave New Books is Lichaamstaal van Ton van Engelen, de winnaar van de prijs voor het beste geüploade boek op dit platform: een paar honderd exemplaren, aldus Op de Coul. Bij Pumbo haalt 8 procent van de titels een verkoop van meer dan 500 exemplaren. Daarentegen haalt 72 procent de honderd exemplaren niet.
Toch zal de primeur niet lang meer op zich laten wachten, verzekeren de producenten. 'Op korte termijn', zegt Van Bekkum, die ook zijn eerder gedane uitspraak dat in 2020 de helft van de bestsellerlijst in eigen beheer is nogmaals onderstreept. Daarbij haalde Michel Hoetmer, die zijn werk deels in eigen beheer uitgaf, daarmee de top 5 van de managementboektop 100. Van Eijkern houdt het op 'nog dit jaar' – en dan zal een uitgave zijn van zijn literaire imprint Literoza.
Zal de eerste bestseller in ieder geval een e-boek zijn? Dat lijkt er niet op. Waar self publishing in Amerika een kwart van de digitale verkoopranglijsten inneemt, lijken Nederlandse auteurs een voorkeur te hebben voor papier. De verhouding papier-digitaal bij Brave New Book is 2 op 1. Elders is het nog minder. Bij Pumbo is 15 procent digitaal. Bij Free Musketeers 3 tot 4 procent. 'En ik zie daar geen stijging in komen,' zegt Van Eijkern.
(Eerder gepubliceerd in Boekblad magazine, maart 2014)

Zie ook:

Geen opmerkingen: