zaterdag 10 november 2012

Harry Mulisch, 'Logboek 1991-1992' (BOEK)


Inkijk in een karakter

Omdat De ontdekking van de hemel zo dik zou worden, besloot Harry Mulisch de vulpen te verruilen voor een computer. Die beslissing blijkt nog een boek te hebben opgeleverd. Bijna een jaar nadat hij aan zijn magnum opus begon, realiseerde hij zich dat hij weer een dagboek bij kon houden. Immers: de verbeteringen die hij ook in particuliere notities zou aanbrengen, zouden op de computer niet meer hinderlijk zichtbaar blijven. Zo kon hij de voortgang van wat hij zelf ook als de hoogtepunt van zijn oeuvre beschouwde, documentair vastleggen.
Mulisch heeft de tekst van zijn Logboek zelf persklaar gemaakt. In 2008 had De Bezige Bij het al aangekondigd, maar de schrijver trok het op het laatste moment terug. De reden: de tekst behoefde op literaire gronden aanpassingen, terwijl Mulisch deze tegelijk als voltooid beschouwde. Omdat hij toestemming heeft gegeven om al het ongepubliceerd materiaal in zijn nalatenschap na zijn dood te publiceren, wordt het nu alsnog uitgegeven.
Het interessante van het zeer leesbare Logboek is dat het meer is dan een ontstaansgeschiedenis van een roman. In welk tempo hij vorderde, op welk punt hij tijdelijk vastzat – de notities zijn te summier om echt iets toe te voegen aan ‘OvdH’, zoals Mulisch de roman afkortte. Boeiender is hoe hij zich laat afleiden door de eerste Golfoorlog, de hilarische confrontatie met een computervirus of de ontwikkelingen in zijn privéleven: zijn beroerte, de geboorte van een zoon. Ook biedt het boek een helder inkijkje in zijn mythisch denken en zijn karakter. De trots op steeds opnieuw genoteerde erkenning is zo groot dat het verdacht veel op ijdelheid lijkt.
(Eerder gepubliceerd in BOEK 6, 2012)

Harry MulischLogboek 1991-1992 (256 p.) – De Bezige Bij, € 18,90, ISBN 978 90 234 2836 7

Geen opmerkingen: