vrijdag 12 september 2014

Interview met Hanneke Chin-A-Fo en Toef Jaeger: Polare-drama kwam ook door botsing tussen twee verschillende werelden (Boekblad)

Wilden CB en uitgevers van Polare af uit gebrek aan vertrouwen in de directie? Of is Polare-directeur Paul Dumas 'genaaid' door het boekenvak? Hanneke Chin-A-Fo en Toef Jaeger beschijven in Het boekenparadijs (Ambo|Anthos) gedetailleerd hoe de relaties binnen twee jaar zo hebben kunnen verzuren.

Het boek zoomt in op de korte, maar stormachtige periode dat het boekenvak Polare kende. Maar Chin-A-Fo en Jaeger, verbonden aan NRC Handelsblad waarvoor ze het drama intensief volgden, beschrijven in Het boekenparadijs ook de voorgeschiedenis vanaf 2005, het faillissement en de overname van Selexyz door investeringsmaatschappij ProCures. Ook de koop van Free Record Shop door Paul Dumas en Maurits Regenboog en de moeizame relatie met de familie De Slegte, waarvan verschillende leden winkelpanden en veertig procent van de aandelen in Polare bezitten, krijgen uitgebreid aandacht.
Althans, dat zeggen de auteurs. Uitgeverij Ambo|Anthos stelt ten behoeve van het interview alleen de proloog en hoofdstuk vier beschikbaar. De proloog beschrijft de gang van zaken op de fatale avond waarop uitgevers en CB definitief besluiten niet akkoord te gaan met het laatste voorstel van Polare om weer boeken te krijgen – dus ook de verschillende lezingen die daarover de ronde doen. Hoofdstuk vier gaat over de beslissende vergadering van het KBb-bestuur in 2012 om – als aandeelhouder – CB toestemming te geven een deel van de schuld aan Selexyz kwijt te schelden en zo de overname door ProCures mogelijk te maken.
Een dag na het interview plaatste NRC Handelsblad een voorpublicatie, dat in kort bestek de komst en afgang van ProCures op het toneel beschrijft. Het nieuws daarvan is dat Dumas en Regenboog de overname heeft gefinancierd met van ABN Armo geleend geld – en waarschijnlijk nooit, ook later niet, zelf hebben geïnvesteerd in Polare. Het zal niet de enige krantenkop zijn die Het boekenparadijs genereert. Rond verschijning volgt meer, zeggen de auteurs. Ze wilden nog niet verklappen wat daarin staat.

Waarom krijgt de pers geen proeven van het hele boek?
Chin-A-Fo: 'Het ligt nogal gevoelig bij sommige hoofdpersonen. Onder andere Paul Dumas, ja. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te handelen en zo veel mogelijk ruis te voorkomen tot de feestelijke presentatie.'

Is ProCures' financiering van de overname met geleend geld de grootste primeur van jullie onderzoek?
Chin-A-Fo: 'Dat is het meest veelzeggende nieuws. Wij denken wel dat Dumas aan dit nieuws het meeste aanstoot neemt. Omdat de financiering het enige onderwerp is waarover hij nooit over wilde praten. Dumas is heel open geweest. Hij heeft ons op zijn kantoor veel documenten laten inzien. Maar hierover zei hij: "We zijn geen beursgenoteerd bedrijf. Ik ben dus niet verplicht openheid te geven. En dan respecteer ik de privacy van de bedrijven waarin ik deelneem." Een valide argument. Het gekke is wel dat hij de curator wel vertelt van de lening van ABN Amro. Voor wie dat overigens niet verrassend is. Zulke financieringsconstructies komen vaker voor bij investeringsfondsen.'

Maar het boekenvak zelf wist van niets.
Chin-A-Fo: 'Nou, misschien een enkeling. Wij hebben aan veel mensen gevraagd: wisten jullie hoe ProCures de koop van Selexyz heeft gefinancierd? De meesten hadden geen idee. Ze hadden het zich vermoedelijk ook niet afgevraagd. Een persoon zei tegen ons: "het is een investeringsmaatschappij, die hebben toch eigen middelen." Voor Selexyz en Polare zijn die voor zover wij kunnen achterhalen niet gebruikt. Bij de meeste zit er een fonds achter. Ze kunnen ook met geleend geld investeren.'
Jaeger: 'Een volgende keer zou het boekenvak er goed aan doen om beter op de cijfers te letten als iemand met plannen komt.'

In de proloog zetten jullie de visie van beide partijen tegenover elkaar. CB en uitgevers zeggen: er was geen vertrouwen meer dat het nog goed zou komen. Dumas zegt: ik ben genaaid. Wie spreekt de waarheid?
Chin-A-Fo: 'Uitgevers en CB waren het erover eens dat er geen vertrouwen meer was. Als je dat met z'n allen uitspreekt, is de ander dan genaaid? Je kan niemand dwingen om vertrouwen te hebben, al heb je nog zo veel vastgelegd in contracten. Je kunt in zakelijke relaties gewoon besluiten dat het voorbij is.'
Jaeger: 'Ik snap het gebrek aan vertrouwen wel. Het was heel vaak vragen, vragen, vragen vanuit ProCures, zonder dat er iets voor terug kwam. Polare wilde zo en zo veel procent korting, ze wilden boeken in consignatie krijgen en later een deel van de schuld kwijt gescholden. En wat bood Polare daarvoor? Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus zei: "ze bedongen de hoogste kortingen, maar bestelden bijna iets." Dan kun je zeggen: door het lage werkkapitaal kón Polare weinig bestellen, maar in die tijd was De voedselzandloper een hit. Dan wil Polare daar toch wel een paar exemplaren van hebben liggen, dacht Spijkers. Maar het was volgens hem in bijna geen enkele vestiging te krijgen.'

Heeft Polare ook afspraken geschonden?
Chin-A-Fo: 'In de perceptie van uitgevers herhaaldelijk. In de perceptie van Dumas nooit. Wie heeft er gelijk? Je kunt in veel gevallen niet zeggen: zó hebben we het afgesproken, zó zit het. Zelfs als je alle feiten op een rijtje hebt, zijn die voor interpretatie vatbaar.'
Jaeger: 'En dat gebeurt snel als beide partijen uit andere werelden komen, zoals het geval was. Het is het klassieke boekenvak tegenover de participatiemaatschappij.'
Chin-A-Fo: 'Het is niet dat het boekenvak niet-commercieel is en dat het investeerders uitsluitend om het geld te doen is, maar beide werelden hebben wel een andere manier van denken en andere manier van doen.'
Jaeger: 'Iemand als Dick Anbeek van boekhandel De Drukkerij, destijds voorzitter van de KBb, vond het idee om nieuw en tweedehands samen te voegen een spannend idee. Hij dacht meteen aan de mogelijkheden, hij dacht niet alleen aan de financiële voordelen. ProCures voornamelijk wel.'
Chin-A-Fo: 'Zeker als er dan frictie ontstaat reageert iedereen volgens de mores van zijn eigen wereld en botst het heftiger.'

Dan de andere kant. Is Dumas ook genaaid door het vak?
Chin-A-Fo: 'Het is waar dat Polare een betalingstermijn had tot 15 januari en dat er toch op 13 januari een leveringsstop kwam. En voor Dumas is het onbegrijpelijk dat de banken hun schuld wél wilden afschrijven en CB niet. Hij voelt zich daar gefrustreerd over. Maar er bestaat geen recht op afschrijving door grote schuldeisers. CB en uitgevers morgen ervoor kiezen dat niet te doen.'
Jaeger: 'Bovendien was de relatie in het begin wel goed. De uitgevers waren echt opgelucht dat zij Selexyz redden. Zij en CB waren Dumas zeker niet slecht gezind.'

Hebben de uitgevers tijdens de overname misschien ook een inschattingsfout gemaakt – door wel akkoord te gaan met ProCures' reddingsplan maar niet na te denken over de onderdelen daarvan die hen raakten: de hogere marges voor de keten, het leveren in consignatie.
Jaeger: 'Ik denk dat uitgevers toen dachten: dat maken we te zijner tijd zelf wel uit. Het zijn maar voorstellen van Dumas, dachten zij. En daar gaan we later nog wel over in gesprek.'
Chin-A-Fo: 'Zo zijn de mores in het boekenvak, ja. Alles in onderling overleg. Wel zakelijk zijn, maar niet snoeihard. Terwijl dat in de investeringswereld over het algemeen wél zo is. Dus toen de voorstellen daadwerkelijk ter sprake kwamen, was dat in de vorm van harde eisen. Hij presenteerde ze weliswaar niet als eisen, maar hield de andere partij voortdurend voor dat Polare failliet zou gaan als de ander zich niet inschikkelijk opstelde. Zo is Dumas gewend zaken te doen.'

Het was voor Dumas ook gek dat zijn toekomstige concurrenten moesten oordelen of ProCures Selexyz mocht overnemen, schrijven jullie. Het KBb-bestuur overwoog zelfs maatregelen tegen het management van CB als dat niet naar hen, de aandeelhouder, luisterde.
Jaeger: 'Het heeft ook lang geduurd voordat Dumas de verhoudingen in de sector door had. Dat mensen verschillende rollen kunnen vervullen. Hij begrijpt de logica daar niet van. Hij begrijpt ook niet dat velen in het vak dat wel logisch vinden. Hij heeft in die twee jaar vaak geroepen dat de verhoudingen anders moesten.'
Chin-A-Fo: 'Het feit dat concurrenten over Dumas' plan oordeelden, kon wel twee kanten op gaan. Er was de logica dat het voordeel biedt als concurrenten wegvallen. En er was de logica dat een deel van de markt met Selexyz kon verdampen en dat iedereen dat zou voelen. De meeste KBb-bestuursleden stemden voor, vanwege dit argument en omdat zij zagen dat de uitgeverijen het verlies moeilijk zouden kunnen dragen.'

In hoeverre speelt de persoonlijkheid van Dumas een rol bij de ondergang?
Jaeger: 'In het begin werd hij gezien als een gedreven man. Later schrokken ze toen bleek dat hij niet vraagt, maar eist. Daarbij gedroeg hij zich alsof hij Amazon was. "Ik ben de grootste", zei hij steeds. Omdat hij in het centrum van Amsterdam zat mocht hij meer vragen dan een boekhandel in Winterswijk. Dat werkte niet altijd in zijn voordeel.'

En hij is snel beledigd als hij zijn zin niet krijgt?
Chin-A-Fo: 'Dumas heeft twee kanten. Wij hebben meerdere malen met hem gesproken. Dan is hij heel aardig. Een begeesterd man, denk je. Maar we hebben ook gehoord dat hij heel hard kan zijn.'
Jaeger: 'Michael van Everdingen werd afgelopen januari door Dumas gebeld: "Waarom doe je niets? Waarom bel je me niet? Waarom kom je bij CB niet voor onze belangen op?" Van Everdingen zei toen: "Elke keer dat ik je bel, krijg ik de wind van voren. Scheld je me uit. Waarom zou ik dan weer bellen?" Mensen krijgen er op een gegeven moment genoeg van als ze telkens de wind van voren krijgen.'

Met zijn begeestering zag Dumas zich ook als de man die de branche zou opschudden. Maar vanaf begin heeft het KBb-bestuur grote twijfels over zijn plannen.
Chin-A-Fo: 'Ja. Dumas zag zichzelf als de man die orde op zaken stelt. Dat is zijn drijfveer: systemen op orde krijgen, kijken naar wat een bedrijf ziek maakt en met oplossingen aankomen. Waren die ook goed? De samenvoeging van Selexyz en De Slegte hoefde niet slecht te zijn. Dat zegt iedereen die we spraken. Met vond het verfrissend. Maar wat bijvoorbeeld Anbeek óók zei: wat doe je er dan mee, als je nieuw en tweedehands samenvoegt? Daar hadden ze volgens hem onvoldoende over nagedacht. Hij heeft daar later gelijk in gekregen, denk ik.'

Wat voor opmerkelijks staat er nog meer in jullie boek?
Jaeger: 'De relatie van ProCures met de familie De Slegte. Jan Bernard De Slegte bezat veertig procent van de aandelen, maar hij was nooit ergens bij aanwezig. Hij kwam pas op de laatste avond, toen er een laatste reddingsplan gemaakt werd, mee vergaderen. Volgens Cor Molenaar, lid van de raad van commissarissen, heeft hij zich die avond aan de meeste commissarissen voor het eerst voorgesteld. In ieder geval aan hem.’
Chin-A-Fo: 'De Slegte is een familiebedrijf in de meest opmerkelijke zin van het woord. Een drama op zichzelf. Ze bleven verhuurder van veel panden – de moeder en de dochters overigens, niet Jan Bernard. Met moeder en dochters heeft Dumas het nodige te stellen gehad. Dat geeft hij toe: "op dit punt heb ik verloren". Zelf vatte hij dat zo samen: "deze familie kun je niet met een briefje van honderd naar buiten lokken". De familie zat er volgens hem te emotioneel in.'

In de proloog schrijven jullie ook te willen onderzoeken of Polare exemplarisch is voor een branche die zich in moeilijkheden bevindt. Bleek dat?
Chin-A-Fo: 'Tot op zekere hoogte had Polare dezelfde problemen als andere boekhandels. Iedere boekverkoper vraagt zich af: hoeveel long tail moet ik op voorraad houden? Dumas heeft alleen nogal heftig geprobeerd de keten open te breken. Hij had de marktontwikkeling overschat en zat in tijdnood. Maar hij deed het ook omdat hij gewoon vond dat het niet klopte.'
Jaeger: 'Het is daarbij wrang dat wat hij voorstelde andere partijen later zijn gaan doen – maar niet met hem. Een voorbeeld is De Bezige Bij die een aantal titels met gunstige voorwaarden die lijken op consignatie levert aan een groep boekhandels. Wat Dumas als onacceptabel werd gepresenteerd bleek toch niet zo onacceptabel te zijn.'
Chin-A-Fo: 'Door zijn opstelling heeft Dumas er in ieder geval toe bijgedragen dat nu niemand meer om het idee heen kan dat modernisering in het boekenvak nodig is.'

Heeft zijn passage in het boekenvak nog meer opgeleverd?
Chin-A-Fo: 'Winkels als Broese en Donner verkopen nu ook tweedehands. Misschien waren ze zonder Dumas nooit op het idee gekomen.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 8 sep)

Zie ook:

Geen opmerkingen: