vrijdag 12 september 2014

Interview met Siebe Huizinga over Polare: ‘Je weet wat er zou zijn gebeurd als Dumas in februari zijn zin kreeg’ (Boekblad)

De Polare-directie had andere belangen dan uitgevers en CB. De laatste waren bovendien 'gevechtsmoe', nadat ze twee jaar eerder Selexyz van de ondergang hadden gered. Ook daarom ging Polare ten onder, concluderen Siebe Huizinga en Jaap Broersma in Boekenpaleizen of luchtkasteel (uitgeverij Kompas).

Een gedetailleerde reconstructie van het einde van Polare is het boek, dat woensdag in de winkel ligt, niet. Boekenpaleizen of luchtkasteel legt de nadruk op de opkomst en afgang van de boekhandels die begin jaren zeventig door eigenaar Kluwer voor het eerst centrale aansturing krijgen en die achtereenvolgens als BGN, Selexyz en Polare de grootste boekhandelsketen van Nederland vormen. Het boek laat goed zien hoe de lokale leiding en de directie op het hoofdkantoor voortdurend met elkaar streden. En ook hoe het verleden van de winkels het onmogelijk maakte om ze tot één keten te smeden.

Huizinga en Broersma hebben de belangrijkste betrokken bereid gevonden met hen te praten. Onder hen de directeuren Ad van Beek, Matthijs van der Lely en Paul Dumas en huidige eigenaren van ex-Polarewinkels die vaak decennia voor het bedrijf hebben gewerkt: mensen als Hans Peters, Leo van de Wetering en Marlous Mutsaers. De auteurs hebben jaarverslagen, visiedocumenten en rapporten bekeken, maar zagen het niet als hun doel om pure onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Het ging erom dat alle betrokkenen hun eigen verhaal konden doen. Inconsequenties daarin zijn blijven staan. Maar door ieders openhartigheid is Boekenpaleizen of luchtkasteel meer dan interessant genoeg.

Waarom dit boek?
Huizinga: 'Een van de adviseurs van onze uitgeverij is Theo van Meijel, die zelf veertig jaar voor BGN en Selexyz heeft gewerkt. Toen we met hem praatten over ideeën voor een aansprekend thema, stelde hij dit boek voor. Ik stelde mij in eerste instantie een schandaalboek voor. Uit de media begreep ik dat er een buitenstaander was gekomen die de keten had opgekocht en zo had verzakelijkt dat het over de kop was gegaan. Jaap [Broersma] en Theo stonden er genuanceerder in. Zelf kwam ik er ook al snel achter dat de werkelijkheid anders was dan het beeld.'

Wat is die werkelijkheid?
Huizinga: 'Toen ProCures Selexyz overnam, droegen uitgevers en CB een voorgeschiedenis mee met niet zo'n briljante afloop. Ze juichten het elan toe waarmee Dumas de boel aanpakte. Dat was goed en noodzakelijk. Maar toen hij in problemen kwam door de steeds verder teruglopende markt, heerste er in de boekenwereld misschien een gevoel van gevechtsuitputting. Ook botsten begin dit jaar de belangen. Polare wilde af van de schuld die het uit de boedel van Selexyz had overgenomen. Een schuld die ze niet zelf hadden veroorzaakt, maar wel hadden overgenomen. De uitgevers en CB wilden echter zo min mogelijk geld verliezen. Ze zagen hun risico als te groot. Beide belangen zijn begrijpelijk.'

Wie draagt dan schuld voor het einde van Polare begin dit jaar?
Huizinga: 'Niemand. Het is geëindigd omdat een van de partijen de keuze maakte ermee op te houden. Dat is CB, die ervoor gekozen heeft de verliezen te beperken. Voor die partij een legitieme keuze.'

Volgens Dumas had CB uiteindelijk minder geld verloren als het Polare had laten voortbestaan. In mei zou Polare namelijk operationeel winstgevend zijn.
Huizinga: 'Volgens de onderzoeken en cijfers van Dumas wel. Ik denk dat die zuiver zijn. Maar je weet niet wat er was gebeurd als hij in februari zijn zin had gekregen. Was de omzet uitgekomen op het geschatte niveau? Hadden de bedrijfsleiders die nu eigenaar van de winkels zijn geworden zich met hetzelfde elan ingezet? Er was bij sommige ook weerstand tegen de leiding vanuit het hoofdkantoor. En zouden de sleutelgelden, door het opzeggen van huren, tijdig zijn vrijgekomen?'

Uit jullie boek krijg je echter het idee dat Dumas tot weinig verstand van het boekenvak had...
Huizinga: 'Dat is wat hij zelf ook gewoon zegt. Maar men zei van Ad van Beek ook dat hij nooit een boek las. Dumas had wel verstand van het levensvatbaar maken van bedrijven. Hij had alleen te maken met hetzelfde probleem als al zijn voorgangers. In de winkel zagen ze het boek in de eerste plaats als cultuurgoed dat nauw verbonden is met de identiteit van de winkel en de vestigingsplaats. In het hoofdkantoor is het boek eerder een consumer good, dat je centraal kunt inkopen, waarvoor je centraal marketingstrategieën bedenkt. Dat botst.'

Ik bedoel vooral op uitspraken die hij doet over bijvoorbeeld de KBb. Dat zet hij neer als een clubje dat lijdzaam toeziet hoe het ene na het andere lid failliet gaat. Dat is zo'n karikatuur dat je denkt: die man weet niet waarover hij praat.
Huizinga: 'Ja, Dumas is nogal uitgesproken. Vanaf het begin. Maar dat staat los van wat hij als zijn taak zag: het redden van het bedrijf. Voor de dagelijkse gang van zaken waren er anderen. Zijn mening over brancheorganisaties als KBb doet er naar zijn eigen zeggen ook niet toe.'

Speelde de persoonlijkheid van Dumas geen rol bij het faillissement van Polare? Zoals Theo van Meijel in jullie boek zegt: hij ging als een olifant door de porseleinkast.
Huizinga. 'Ik weet het niet. Wij citeren Hans Willem Cortenraad: op een gegeven moment was de gunfactor weg. Maar, en ook dat zegt Dumas, het is helemaal geen kwestie van wel of niet gunnen. Ook voor Cortenraad niet. Het is zijn eerste verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat CB goed functioneert. Als hij dus moet besluiten of hij wel of niet miljoenen moet afschrijven is zijn eerste afweging: wat is het effect daarvan op CB? Niemand gaat expres verlies leiden alleen om iemand anders te grazen te nemen.'

Dumas zegt wel dat hij met argusogen door de branche werd bekeken. Is dat terecht?
Huizinga: 'In het begin niet. Ik hoor van velen dat hij werd gezien als frisse wind. Nog steeds is dat deels zijn imago. Bovendien redde hij de keten, waarvan iedereen toen nog dacht dat de ondergang ervan een ramp voor de sector zou zijn. Toen later een tekort aan werkkapitaal ontstond, de economie wegzakte, de onlineverkoop niet van de grond kwam en Dumas meer eisen ging stellen aan uitgevers en CB – onder meer over een langere betalingstermijn – sloeg het om.'

Jullie boek geeft inzicht in het verleden dat Polare mee kreeg. Speelde dat een rol?
Huizinga: 'Anders dan de gevechtsmoeheid bij uitgevers en CB? Ja, ook. Polare stelde zich op als een grote speler. Het stelde hoge eisen. Terwijl het niet meer zo groot was als in het verleden. Dat speelde ook al toen Selexyz werd overgenomen door Van Dijk Educatie en Matthijs van der Lely de algemene boekhandels terugkocht. Hij deed ook alsof hij nog een enorm grote keten was, zei Caroline Damwijk van Libris daar over. En bijvoorbeeld binnen de CPBN probeerde Selexyz volgens toenmalig directeur Henk Kraima nog steeds het totale promotiebeleid te bepalen. Terwijl die bijdrage niet meer zo hoog was. De glorie van het verleden gaf de keten een enorm, maar later minder terecht zelfbewustzijn.'

In essentie gaat jullie boek over de botsing tussen lokaal ondernemerschap en centrale aansturing in de boekhandel. Wat is nu beter?
Huizinga: 'Dat is afhankelijk van het tijdperk. In het begin was de keten belangrijk voor de emancipatie van de boekhandel, in de verhouding met de uitgeverij. Gezamenlijk konden de boekhandels voor het eerst een vuist maken. Ook biedt centrale aansturing op sommige punten voordelen. Is het daarna te ver gegaan? Doordat BGN bijvoorbeeld de lokale gerichtheid op de algemene, studenten en zakelijke markt landelijk bundelde? Of door één naam door te drukken? Ik denk het niet. Ik denk dat belangrijker voor het einde het instorten van de economie is geweest. En de razendsnelle ICT-ontwikkelingen. Had de keten een inhaalslag gemaakt en een systeem ingevoerd, was er alweer wat nieuws.'

Ook nu kiezen de zelfstandig geworden boekhandels voor samenwerking – binnen Libris.
Huizinga: 'Ja, natuurlijk. Tegen betrekkelijk geringe kosten biedt Libris hun ondersteunende faciliteiten. Maar dat hoeft niet meer in concernverband. Ik denk dat de tijd van concerns voorbij is. In de krimpende boekenmarkt is de overhead daarvan te hoog. In de uitgeverij gebeurt hetzelfde. Ook daar lijken concerns voorbij.'

Dus het boekenvak is beter af nu Polare heeft plaats gemaakt voor zelfstandige winkels?
Huizinga: 'Dat weet ik niet. Wij begonnen ons onderzoek met de vraag: waren die winkels boekenpaleizen of was de concerngedachte een luchtkasteel? Daarom de titel. De conclusie is dat het boekenpaleizen zijn. Die zijn ontstaan dankzij de keten. Wie een boekhandel als Dominicanen heeft neergezet, heeft absoluut verdienste. BGN en Selexyz hebben heel mooie dingen gedaan. Polare heeft het geprobeerd. Met elan en durf is er gewerkt. De oud-medewerkers vormen nog steeds een duidelijke familie. Ik vind het jammer dat ik daar niet bij heb gehoord. Aan de andere kant: nu de keten in deze moeilijke tijd niet meer bestaat, loopt de branche ook niet meer het risico dat die in één keer wegvalt. Als nu een van de winkels verdwijnt, is dat pijnlijk maar voor de branche niet zo'n ramp.'

De boekenpaleizen zijn de erfenis van de keten.
Huizinga: 'Ja. En ook het recente verleden heeft sporen nagelaten. Het is mede door Selexyz en Polare dat CB besloten heeft om geen enkele risico op uitstaande voorraad meer te lopen. Ieder krediet aan boekhandels moet zijn gedekt door de verzekeraar. Daarbij blijft CB wel geworteld in het vak, maar zal het niet meer zo tegenover een bedrijf uit het vak komen te staan zoals met Polare is gebeurd. Het vak zorgt er dan wel voor dat dit nieuwe beleid niet zo rigide is dat daardoor honderden boekhandels noodgedwongen verdwijnen.'

Tot slot: de titel van jullie boek laat zich afkorten als 'Bol'. Bedoelen jullie daar iets mee in de trant van: wat men ook probeert om de boekhandels mooier, winstgevender, inspirerender te maken, Bol.com gaat er met de omzet vandoor?
Huizinga: 'Nee hoor. Dat is toeval. Maar toen we het zelf ontdekten vonden we de afkorting wel zo leuk dat we de titel niet meer hebben veranderd.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 8 sep)

Zie ook:

Geen opmerkingen: