donderdag 11 december 2014

Schrijven is schrappen, kill your darlings

Mijn zoon, zo ge dichter wilt worden,
gewen uw pen om te delgen.

Hebt ge zeven woorden geschreven,
gij zult er zes met de ban slaan.

(Uit: 'Dichterspreuken I', Het sterreschip, Ida Gerhardt)

Schrijven is schrappen, zegt men kernachtig. Kill your darlings, om hedendaags te klinken. Maar je kunt deze clichés ook formuleren zoals Ida Gerhardt. Het nogal ouderwets aandoend gedicht, waarvan dit het begin is, laat zich niet makkelijk citeren als een welluidend gezegde. Toch gaat er een ongrijpbare magie van uit. Misschien wel door de strengheid: niet minder dan zes op zeven woorden dient met de ban te worden geslagen. Dus wie de pasklare schrijfwaarheid eens anders wil verwoorden, onthoude het.

PS. Ik kwam dit citaat tegen in de Gerhardt-biografie van Mieke Koenen die ik momenteel met veel plezier lees: Dwars tegen de keer. Op een zeldzaam afgewogen en genuanceerde manier brengt ze leven en werk met elkaar in een zinvol verband. En prettig geschreven bovendien.

Zie ook:

Geen opmerkingen: