dinsdag 16 februari 2016

Uitgeverij Snoeck is terugverhuisd naar Gent (Boekblad)

Uitgeverij Snoeck is sinds 1 februari weer gevestigd in Gent. De nieuwe eigenaar Philip Van Bost ziet daar meer kans om te groeien in het specialisme van de uitgeverij: kunstboeken en tentoonstellingscatalogi.

De van oorsprong Gentse uitgeverij was sinds een fusie met een grafisch bedrijf uit Kortrijk in 2009 in die kleinere West-Vlaamse stad gevestigd. Vorig jaar kreeg uitgever Van Bost – zelf in dienst sinds juli 2011 – de kans de uitgeverij over te nemen. Sinds 1 oktober is hij 'voor bijna honderd procent' eigenaar
'Het bedrijf richtte zich op andere markten – bouw, mode, voeding – en werkte fundamenteel anders. Men maakte iets voor klanten, die betaalden, klaar. Met een uitgeverij heb je ook distributie, retouren, de noodzaak tot promotie. Dat begon te wringen. Toen we om tafel gingen zitten kwamen al snel tot de conclusie dat het voor de continuïteit van het bedrijf beter was het grafisch bedrijf en de uitgeverij te splitsen.'
Een verhuizing naar de historische thuisbasis van Snoeck lag toen voor de hand. 'Ik woon hier, mijn collega Hans Devisscher woont hier, maar vooral: we zitten op het Sint Pietersplein op loopafstand van alle Gentse musea en voor ons belangrijke culturele instellingen. Van het SMAK, MSK en het STAM tot de Sint Pietersabdij, het Liberaal Archief, de universiteit en het Minnard Theater. Daardoor zijn we voor hen veel zichtbaarder. Dat vergroot onze kansen.'
Snoeck is voor ongeveer tachtig procent van haar omzet afhankelijk van de catalogi die het voor deze instellingen maakt – en andere musea in West-Europa, tot aan het Louvre toe. Van Bost: 'De rest van het zaakcijfers is verkoop via de boekhandel. Dat deel groeit wel, mede doordat we vorig jaar voor het hele Belgische markt zijn overgestapt naar één distributeur: Exhibitions International.'
Het gebroken boekjaar dat liep tot juli 2015 liet een lichte groei zijn ten opzichte van een jaar eerder. Behalve aan meer verkoop via de boekhandel is dat te danken aan een groei van het aantal projecten. 'We hebben een vijftigtal boeken gemaakt. Daarvoor hebben we zo'n zeventig ISBN's aangevraagd, omdat we van sommige boeken meerdere taalversies hebben gemaakt.'
Van die ISBN's is een minderheid Nederlandstalig: 25 tot 30, schat Van Bost. 'Twee daarvan waren voor Nederlandse musea: een voor de Ceramix-expositie in het Bonnefanten in Maastricht en Belgische schone. Van Ensor tot Magritte voor het Singer museum in Laren. De rest van de uitgaven is vrijwel uitsluitend Franstalig. En dan nog een beetje Engels en af en toe Duits.'
De verhuizing geeft Van Bost alle vertrouwen ook in de toekomst te kunnen groeien. 'We hebben ooit, een jaar of vijf geleden, onderzocht of we onze portfolio konden verbreden met koken en reizen. Dat bleek zo'n andere markt. Nu beseffen we dat juist de specialisatie in een nichemarkt onze grootste kans is. Boeken over kunst, architectuur, erfgoed, fotografie – dat gaan we verder versterken.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 12 feb)

Geen opmerkingen: