zondag 11 december 2016

SSS krijgt alsnog subsidie dankzij ambitie om de opbrengst voor leesbevordering te vergroten (Boekblad)

Schrijvers School Samenleving (SSS) krijgt alsnog subsidie voor de periode 2017-2020. Dat adviseert de Raad voor Cultuur nadat SSS op haar aandringen een aangepast beleidsplan had ingediend.

SSS heeft in haar bijgewerkt beleidsplan 'een stap vooruit gezet' en verdient daarom de gevraagde subsidie van 650.000 euro, aldus de Raad. 'De ambities zijn duidelijker beschreven dan in de eerdere aanvraag,' schrijft de belangrijkste adviseur van het ministerie van OCW, 'maar moeten nog wel uitgewerkt worden.' Dat houdt in dat SSS over twee jaar een voortgangsrapportage moet schrijven om hen te informeren over het beleid waartoe verschillende experimenten en pilots hebben geleid.
Directeur Anne Zeegers is 'heel blij' met het advies van de Raad. 'Wij hadden voor onze tweede plan simpelweg meer tijd om onze plannen te laten rijpen en konden daarom explicieter en concreter zijn.' Dat SSS een voortgangsrapportage moet schrijven is in wezen haar eigen suggestie, aldus Zeegers. 'Wij hebben allerlei plannen, maar we kunnen niet vanaf de tekentafel alle effecten daarvan overzien. Wij hebben ruimte nodig om pilots uit te voeren. De Raad heeft daar begrip voor.'
SSS blijft haar kerntaak trouw: het verspreiden van verhalen en van literatuur door het organiseren van ontmoetingen tussen auteurs en lezers. Het heeft de Raad overtuigt dat die ontmoetingen ook in de toekomst fysiek en niet virtueel plaats moeten vinden. In de live ontmoeting schuilt de meerwaarde. Wel gaat SSS de opbrengst voor de leesbevordering zo groot mogelijk maken. Dat uit zich in meer inspanningen voor de auteurs én voor de organisatie die hen uitnodigen, als ook door meer samenwerkingen aan te gaan.
Auteurs krijgen de mogelijkheden om zich op een binnenkort nieuw te lanceren website uitgebreid te presenteren – met bibliografie en foto, maar ook met filmpjes of anderszins. Ook gaat SSS auteurs met workshops en intervisies begeleiden. Zeegers: 'Dat geldt zowel voor nieuwe auteurs als voor auteurs die al langer bij scholen, bibliotheken en literaire organisaties komen en eens wat anders willen doen. Wij gaan hen inspireren.'
Daarbij komen meer auteurs in aanmerking voor bemiddeling. Op aandringen van de raad zal SSS niet alleen auteurs accepteren die bij een erkende uitgeverij hebben gepubliceerd, maar ook auteurs die schrijven voor radio, film en tv of spoken word-artiesten. 'Voor de selectie gaan we werken met scouts – mogelijk panels van boekhandelaren, programmeurs van festivals en jeugdplatforms – en onderzoeken in een pilot aan de hand van welke kwaliteitscriteria we hen kunnen selecteren.'
De organisaties die auteurs uitnodigen krijgen met de nieuwe website een beter zicht op de mogelijkheden. 'Daarnaast introduceren we een online inspiratie- en kennisplatform, waar we ervaringen, tips & tricks en best practices samenbrengen voor organisatie, sponsoring en promotie van een schrijversbezoek. Deze informatie wordt ook via de nieuwsbrief verspreid.'
SSS zet samenwerkingen op of verstevigt die met De Schoolschrijver, Stichting Lezen, CPNB en uitgevers. Zo voeren SSS en Stichting Lezen begin volgend jaar een onderzoek uit naar de bijdrage van schrijversbezoeken aan leesbevordering. Van uitgevers – van wie de raad een groter financieel commitment verlangt – wordt voorgesteld dat zij bijdragen door bijvoorbeeld auteurs te helpen met het materiaal voor hun etalage op de SSS-site, maar mogelijk ook door een deel van de kosten voor trainingen voor hun auteurs op zich te nemen en boekverkopers te steunen die hun auteur uitnodigt – zoals nu al met jeugdboekenschrijvers het geval is.
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 7 dec)

Zie ook:

Geen opmerkingen: