woensdag 19 september 2018

Sweek start met publicatie eigen boeken (Boekblad)

Sweek, het platform voor social & mobiel lezen en schrijven, begint met het zelf uitgeven van boeken. Onder het label Sweek Originals verschijnt op 28 september de eerste titel: Moord in Zuid-Afrika van Arine Prins en Hugo Verkley.

Binnen een maand na publicatie van dit non-fictieboek waarin Prins vertelt over de moord op haar man Peet van Es, volgen nog twee boeken: de legal roman Pleite (5 oktober) en een non-fictieboek over een actuele moordzaak (12 oktober) – Sweek kan nog niet bekend maken over welke zaak precies. In november verschijnt bovendien tijdens de boekenbeurs van Guadalajara de eerste Spaanstalige Sweek Original.
'Het was altijd al de bedoeling om met de content die mensen op Sweek plaatsen zelf iets te gaan doen', legt directeur Peter Paul van Bekkum uit. 'Nu is dat een papieren en digitaal boek, maar dat kan ook een tv-serie, film of elke andere verschijningsvorm zijn. Dit waren de pareltjes waarmee we wilden beginnen.'
Toch vindt geen van de drie Nederlandstalige boeken zijn oorsprong op Sweek. Voor Moord in Zuid-Afrika werd het bedrijf rechtstreeks benaderd door Prins, waarna Van Bekkum een auteur zocht: Hugo Verkley (in 2014 nog winnaar van de Brave New Books Award). Pleite werd hem aangeboden door de auteur, een Rotterdamse advocaat die het pseudoniem Dallau hanteert. En het derde boek handelt over een actuele moordzaak die door een nieuwsmedium vijf jaar nauwgezet is gevolgd. 'Wel hebben we meerdere Sweek-talenten op het oog om in 2019 uit te geven.'
Bovendien heeft Van Bekkum voor Moord in Zuid-Afrika gesproken met een reguliere uitgeverij. 'Die wilde het graag uitgeven. Maar die had het in april of mei 2019 willen brengen. Zo werkt het boekenvak: lang van tevoren plannen om bijvoorbeeld de verschijningsdata goed op elkaar af te stemmen. Ik heb veel respect voor die werkwijze, maar in dit geval wilde ik daar niet op wachten. De moord, die veel in het nieuws is geweest, is nu actueel, net als de achterliggende onderwerpen: Plaatsmoorde en landonteigening van blanken in Zuid-Afrika.'
Het gaf Sweek de gelegenheid te experimenteren met zelf uitgeven. 'We doen alles zelf: van de productie – via de pod-faciliteiten van CB – tot de intensieve marketingcampagnes. Dat is best een gok, omdat wij de expertise nog niet hebben. Misschien kan die uitgever Moord in Zuid-Afrika naar grotere hoogte stuwen dan wij. Maar als ik zie hoe de boekhandel nu reageert, is het zeker geen kansloze strijd.'
Het boek uitgeven is ook niet het enige experiment. 'Wij gaan het boek ook integraal op Sweek zetten en willen actief de community erbij betrekken. Alleen: niet het hele boek in één keer, maar hoofdstuk voor hoofdstuk die allemaal gedurende een bepaalde tijdspanne zijn te lezen. Wie niet kan wachten op het vervolg, kan uiteraard het boek of het e-boek bestellen.' 
Met Sweek gaat het ondertussen goed, zegt Van Bekkum. 'We blijven gestaag groeien. We naderen een miljoen gebruikers, waarvan vijfendertig- tot veertigduizend in Nederland. We hebben inmiddels een aantal schrijfwedstrijd met uitgevers hier gedaan. Je kan niet zeggen dat nu opeens iedere uitgever een schrijfwedstrijd wenst, maar dat hoeft ook niet. Je moet niet te veel wedstrijden tegelijk hebben lopen. We werken wel voor 2019 aan een hele grote voor meerdere genres tegelijk. Ik kan nog niet zeggen met welke uitgever dat is.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 14 sep)

Zie ook:

Geen opmerkingen: