dinsdag 18 december 2018

interview Pieter Dubois (Iddink): 'Een school moet makkelijk gegevens kunnen monitoren' (Boekblad)

INTERVIEW VAN DE DAG – Er ging een groot applaus op bij het personeel toen de directie van Iddink Group uitlegde waarom de educatieve dienstverlener werd overgenomen door Sanoma Learning, eigenaar van onder andere uitgeverijen Malmberg en Van In. Woordvoerder Pieter Dubois van Iddink legt uit waarom.

Wie nam het initiatief tot de overname van Iddink?
'Wij waren bezig met een nieuwe financieringsronde bij de banken. Denk aan het maken van nieuwe afspraken over leningstermijnen. En toen heeft Sanoma Learning zich gemeld. Je zou dus kunnen zeggen dat zij het initiatief namen.'

NPM Capital, eigenaar van Iddink, vond het niet tijd worden om zijn investering in het bedrijf te desinvesteren, zoals je vaak ziet bij investeringsmaatschappijen?
'Dat was nog helemaal niet aan de orde. Zij waren, na ongeveer zeven jaar Rabo privaty equity, pas enkele jaren eigenaar. En net als Rabo is het een Rijnlandse investeerder, dus met een lange termijnhorizon en een maatschappelijke betrokkenheid. Dat is ook heel belangrijk gezien de markt waarin wij ons begeven.'

Maar toen raakte Iddink met Sanoma Learning in gesprek.
'Wij kennen elkaar natuurlijk al. Wij zijn allebei voorlopers op digitaal gebied. Wij met bijvoorbeeld leerlingenvolgsysteem Magister als leverancier van een platform, zij met allerlei digitale lesmethodes als leverancier van content. Ofwel: wij bieden iets horizontaals voor elke leerling, zij iets verticaals met een aparte methode per vak. Dat vult elkaar goed aan. En in die samenwerkingen die daaruit vloeien – zoals we die hebben in Nederland en Vlaanderen – zijn we allebei aan het verkennen waar precies de grens ligt. Waar eindigt de rol van de een en begint de rol van de ander? Maar dachten wij nu: als we een bedrijf vormen, hoeven we niet langer eindeloos te dubben waar het snijvlak ligt, maar kunnen we een ideaal neerzetten waarmee we scholen echt helpen.'

Zoals ook CEO Wijnand Spring in ’t Veld van Iddink in het persbericht zei: nu is het echt mogelijk om oplossingen te bieden die passen bij eigentijds onderwijs. Wat betekent dat precies?
'Scholen werken per lesmethode in de digitale omgeving van de betreffende uitgeverij. En ze hebben behoefte aan vak- en methodeoverstijgend overzicht. Ze willen de prestaties van een leerling, die bij wijze van spreken tien vakken heeft, gebundeld kunnen monitoren. En dat moet drempelloos kunnen gebeuren. Dát gaan Iddink en – in Nederland – Malmberg doen.'

Maar scholen hebben nog steeds vakken van andere uitgeverijen.
'Zeker. Maar wij geloven erin dat als wij kunnen laten zien dat het werkt en scholen er blij mee zijn, andere uitgeverijen zullen volgen. En dus via samenwerkingsoverkomsten zullen aansluiten bij wat wij neerzetten. Het is een kwestie van het eerste schaap over de dam om een doorbraak te creëren op deze markt.'

Hoe snel kunnen Iddink en Malmberg dat nieuwe product realiseren?
'Vrij snel, denk ik. Wij zijn allebei vernieuwend bezig op het gebied van gepersonaliseerd leren. Wij hebben Magister.me, wat een soort gepersonaliseerde schil is bovenop Magister. En Malmberg ontwikkelt innovatief lesmateriaal waarbij de digitale methode voorop staat en folio ondersteunend is. Daarmee is de route al ingezet richting het makkelijker uitwisselen van gegevens en het slechten van barrières.'

Ook verandert het samengaan van Malmberg en Iddink de verhoudingen op de markt, die wordt gedomineerd door drie uitgevers en twee dienstverleners...
'Dat wil ik nuanceren. Aan beide kanten zie ik de laatste jaren nieuwe toetreders die de bestaande partijen prikkelen. Aan uitgeverskant Blink, Staal & Roeland en Bettermarks, die niet alleen marktaandeel veroveren maar ook nieuwe modellen introduceren die de grote drie uitdagen. Aan distributeurskant heb je The Learning Network (TLN) en Iddink – hoewel maar half zo groot als TLN nog steeds een grote partij – maar zie je Osingadejong en SLB Diensten, die aan het groeien zijn.'

Maar hoe verandert de overname de concurrentieverhoudingen?
'Eigenlijk niet. De kernfunctie van Iddink is het bundelen van het aanbod van uitgeverijen, waarna de klant op leerlingniveau zijn keuze maakt. Het is ondenkbaar dat we daarmee zouden ophouden. Voor Malmberg geldt hetzelfde. Zij zullen nooit alleen met Iddink, die een marktaandeel van 30% heeft, kunnen werken. Ik begrijp natuurlijk wel dat mensen die vraag stellen, maar als je er over doordenkt, zul je snel inzien dat wij als zusterbedrijven voor een non-exclusieve samenwerking kiezen.'

Toch heeft deze markt de reputatie weinig competitief te zijn. Hoe zal dan bijvoorbeeld de politiek hierop reageren?
'Uiteindelijk zal uit ons handelen blijken hoe wij hier mee omgaan. Maar ons trackrecord is gunstig. In het verleden heeft Iddink verschillende merken binnen de groep ondergebracht, waarna de klant kon kiezen. Wij geloven dat de relatie met de klant het langst duurt als je hen die vrijheid geeft. Nu zijn we zelf de overgenomen partij, maar wij zijn ervan overtuigd dat Sanoma Learning een lange termijnvisie heeft om het leren en het onderwijs echt structureel te kunnen bedienen.'

Tot slot: het is opvallend dat de OR van Iddink nog toestemming moet geven.
'Dat komt omdat Sanoma een beursgenoteerd bedrijf is. Er waren daarom maar heel weinig mensen betrokken bij deze overname. En we moesten het tijdig bekend maken.'

En zal de OR instemming verlenen?
'Dat zal natuurlijk moeten blijken. Toen we woensdagochtend het besluit, dat iedereen die ochtend vroeg in zijn mailbox had gekregen, aan het personeel toelichtte, ging er echter een groot applaus op. Het klimaat is heel positief. En begrijpelijk. Iddink blijft als bedrijf hetzelfde. De arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde. Er komen alleen nieuwe kansen bij om het onderwijs te ondersteunen. Dat stemt iedereen blij.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 13 dec)

Geen opmerkingen: