donderdag 1 december 2011

Boekenmuseum Meermanno is bijna gered (Knack)


Een benefietveiling voor het Museum Meermanno in Den Haag moet het voortbestaan van het oudste boekenmuseum ter wereld deze week veilig stellen.

Voor 118 kavels op de reguliere najaarsveiling van Bubb Kuyper in Haarlem gaat de opbrengst niet naar de eigenaar, maar naar Museum Meermanno. Zo’n 30.000 euro leveren ze naar schatting bij elkaar op. Daarmee zou het museum gered zijn. Ruim een maand voor de deadline van 1 januari heeft het onder bibliofielen zeer geliefde museum dan voldoende eigen inkomsten opgehaald om ook na 2012 subsidie van de Nederlandse overheid te krijgen.
De eerste dag verliep gisteren wat teleurstellend. Slechts zeven van de vijftien kavels die aan bod kwamen, vonden een koper. Gezamenlijk brachten ze 2595 euro op. Maar het absolute topstuk komt pas vrijdag aan bod: Een door M.C. Escher geïllustreerde uitgave van De vreeselijke avonturen van Scholastica. Het 27 pagina’s tellende boek van J.L. Walch uit 1933, gedrukt in een oplage van 300 exemplaren, bevat zes houtsnedes en tien geïllustreerde letters en moet tussen de 3000 en 4000 euro opleveren.
De benefietveiling is het slotstuk van een maanden durende campagne om het museum te redden. Oorspronkelijk moest Meermanno, als ieder verzelfstandigd rijksmuseum, vanaf 2012 zorgen voor minimaal 17,5 procent aan eigen inkomsten. Dat was 7 procent in 2009. De staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra bepaalde in juni opeens dat die eis gold voor 2010 en 2011. Onbehoorlijk bestuur of niet: het museum moest voor 1 januari 385.000 euro ophalen, wilde het sluiting voorkomen.
Dat resulteerde in een koortsachtige activiteit. Het museum zette de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf’ op, dat de 14.000 jaarlijkse bezoekers en andere liefhebbers opriep om een boek uit de collectie te adopteren voor minimaal 50 euro. Het wierf sponsors aan: boekdistributeur Centraal Boekhuis, die een speciale zaal over de boekgeschiedenis van 1850 tot nu mogelijk maakt. Het initieerde, eerder deze maand, een speciale Week van het Schrift om meer bezoekers te trekken.
Niet alle plannen zorgen structureel voor meer eigen inkomsten. Ook al wil Meermanno nu ieder jaar een benefietveiling organiseren, het blijft afhankelijk van donateurs wiens gulheid erg grillig kan zijn. Toch barst directeur Maartje de Haan in het vorige week verschenen themanummer van ‘De boekenwereld’, gewijd aan het museum, van de plannen. Van de ambassades in Den Haag tot de Koninklijke Bibliotheek - ze wil met iedereen samenwerken. En de exposities moeten zo aantrekkelijk worden dat het bezoekcijfer verdubbelt.
Een stap is al gezet. Samen met het Nederlands Stripmuseum en het NIBBI, een instituut voor beeldverhalen en illustraties, wil Meermanno onderzoeken of ze gezamenlijk één nieuw museum kunnen oprichten. Omdat Meermanno gebonden is aan het testament van baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt (1783-1848), de grondlegger van de collectie die bibliotheek en locatie onlosmakelijk aan elkaar verbond, betekent dat in de praktijk dat het Stripmuseum uit Groningen vertrekt en bij Meermanno intrekt.

(Gepubliceerd op Knack, 1 dec 11)

Geen opmerkingen: