vrijdag 16 december 2011

Educatieve uitgeverijen pakken illegaal kopiëren van copyshops aan (Boekblad)


De educatieve uitgeverijen Pearson en Noordhoff hebben een aantal copyshops met succes juridisch vervolgd voor het illegaal kopiëren van studieboeken. De uitgeverijen gaan actiever beleid voeren om copyshops met soortgelijke plannen te ontmoedigen.
De uitgeverijen hebben inmiddels vier copyshops aangepakt die zich op een grootschalige manier bezig hielden met het verkopen van gekopieerde studieboeken. Vorig jaar ging het om Delta Copiers in Enschede, dit jaar om drie copyshops in Groningen. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar een vijfde copyshop.
‘In 2010 kregen wij voor het eerst een tip van een copyshop die met menulijsten achter de balie werkte,’ vertelt Eric Razenberg van Pearson, ‘en op bestelling producten afleverde tegen een zwaar gereduceerde prijs waar wij noch de boekhandel mee kunnen concurreren. Omdat Noordhoff en wij vijftig procent van de HBO-markt hebben en het dus overwegend om onze producten ging, hebben wij juridische stappen gezet.’
Bij alle copyshops hebben Noordhoff en Pearson een deurwaarder de overtreding laten vaststellen, waarna de rechter de copyshops in een verkorte procedure dwong hun activiteiten per direct te staken. Vervolgens kwamen de uitgeverijen met de copyshops een financiële regeling overeen ter genoegdoening van de gederfde inkomsten en de juridische kosten.
Waarom copyshops opeens zo vaak studieboeken illegaal kopiëren, kan Razenberg niet verklaren. ‘Misschien kwam het vroeger minder aan het daglicht. Misschien gaat het economisch minder met copyshops en zijn ze op zoek naar additionele bronnen van inkomsten. Dit is in dat geval niet de goede weg.’
De educatieve uitgeverijen laten het er dan ook niet bij zitten. Ze willen actiever misbruik opsporen. Hoe, weten ze nog niet. Mogelijk huren ze controleurs op freelance basis in die copyshops in studiesteden gaan bezoeken. Ook het persbericht waarmee Pearson en Noordhoff vandaag naar buiten kwamen, is bedoeld als waarschuwing aan copyshops. Het onderwerp staat eveneens op de agenda bij de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU).
Vraag is wel of de copyshops draagkrachtig genoeg zijn om de gemaakte kosten van de uitgevers te compenseren. Razenberg verzekert van wel: ‘Afgezien van de juridische kosten betalen ze een bedrag dat voor de betrokken zaken voldoende pijnprikkel is.’
Ook heeft de strijd tegen copyshops voldoende zin nu steeds meer lesmateriaal digitaal wordt, vindt Razenberg. ‘Het gaat ook om de belangen van auteurs die anders geen geld verdienen aan hun werk, en die van de boekhandel om de hoek die door oneigenlijke concurrentie getroffen wordt.’

(Gepubliceerd op Boekblad.nl, 15 dec 2011)

Geen opmerkingen: