maandag 2 januari 2012

Marita Mathijsen - 'Vroeger is ook mooi'


Vroeger is ook mooi van Marita Mathijsen bevat een aantal lezingen, redes en toespraken die de emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam de afgelopen jaren heeft gehouden, aangevuld met enkele niet eerder gepubliceerde teksten.
Je kunt goed merken dat de ene uitnodiging prestigieuzer is dan de andere. De Huizinga-lezing 2009 over historische sensatiezucht is een doorwrocht betoog., terwijl een aantal andere referaten niet veel meer behelzen dan een opsomming van wat historische feiten rondom thema’s als vrouwen in de literatuur of de honorering van de auteur.
De bronvermelding ondersteunt deze bewering: bij de Huizinga-lezing is die tweeëneenhalve pagina lang, bij ‘De echte boekwinkel’ – een causerie over boekhandels ter gelegenheid van het afscheid van Guus Schut als directeur van Athenaeum Boekhandel – staan slechts twee titels vermeld.
Het hoogtepunt van de bundel vond ik de uiteenzetting op de Dag van het Essay in 2008, waarin ze aan de veranderingen in de supermarkt in de afgelopen veertig jaar laat zien hoe de maatschappij is veranderd. Vindingrijk, doordacht en daardoor een eye-opener.
Ook de wat gemakzuchtiger stukken heb ik met genoegen gelezen. Mathijsen schrijft helder en behandelt, met veel kennis van zaken, onderwerpen die me zonder uitzondering interesseren: over literatuur, geschiedenis en de geesteswetenschappen.
Wie weet, bedacht ik me, kan ik de feiten die Mathijsen aandraagt nog eens gebruiken als ik zelf ooit een artikel schrijf over, zeg, de honorering van auteurs. In Vroeger is ook mooi heb ik ze bij de hand. Zo krijgt het stuk enige historische diepgang en voldoe ik aan de wens die Mathijsen herhaaldelijk uit, om het verleden meer te waarderen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Mooi boek treffend ...
Opmerkingen : ooit aan gedacht dat meisjes uit 1968 met huishoudschool Niet mochten studeren ? Over etiketten gesproken ... Las al op mijn vierde ,en lees nog steeds .
Bovendien ook in 1968 waren er in Emmen al veel vrouwen uit de Balkan ,die hier het mindere prettige werk opknapten .De wereld houdt niet op bij Zwolle ,maar is daarachter oneindig groot !!Net als het leven..