vrijdag 3 januari 2014

Baptist de Pape, onthoud die naam. Over 'De kracht van het hart' (Boekblad)

VBK verkocht de wereldrechten van een nog niet verschenen boek over de kracht van het hart aan de Amerikaanse uitgeverij Atria. De auteur, uitgever en rechtenmanager vertellen over The making of van een internationale bestseller. 

De rechtenmanager
Dorien van Londen (Shared Stories): ‘Ik werd gebeld door Wiet de Bruijn [algemeen directeur VBK Uitgevers]. Ik heb zo’n bijzondere man ontmoet, zei hij, die moet jij ook leren kennen. Bij een kopje koffie klikte het direct met Baptist de Pape, ook door de verbondenheid met het thema van zijn boek, denk ik: leven en werken vanuit je hart. Toen werd afgesproken dat het auteursmanagementbureau van VBK de wereldrechten van zijn boek zou verkopen – dit terwijl er nog niets eens een boek was. Ook deze unieke volgorde is één van de redenen waarom The Power of the Heart zo’n bijzonder project is. We wilden de allerbeste partner hebben. Dat is gelukt: Judith Curr van uitgeverij Atria. Op Frankfurt ondertekenden we het contract.’

De auteur
Baptist de Pape: ‘De alchemist van Paolo Coelho heeft me aan het denken gezet. Dit boek gaat over iemand die zijn hart leert volgen. De hoofdpersoon ontmoet een tovenaar in de woestijn die hem laat zien dat er meer is dan alleen het denken, dat er rijkdom zit in het hart. Precies, dacht ik. Waarom benaderen we alles vanuit de ratio? Waarom leren we in het onderwijs dat we ons hoofd moeten gebruiken? Terwijl bijvoorbeeld muziek nooit binnenkomt via mijn ratio, maar via mijn gevoel.
Coelho is niet de enige die schrijft over het hart als bron van intelligentie en wijsheid. Het hart is een universele bron. Het komt terug in boeken van Isabel Allende en Eckhart Tolle. Het hart is te vinden in alle wereldreligies: Jezus Christus wordt vaak met een hart afgebeeld. Het zit in ons dagelijks spraakgebruik: “Ik kan er mijn hart in kwijt”, zeggen mensen als ze iets graag doen. Zou het niet interessant zijn, veronderstelde ik, om schrijvers, denken en wetenschappers die zich met het hart bezighouden, bij elkaar te brengen en te vragen wat hun ideeën gemeen hebben, of het hart wel wijsheid biedt en hoe je dan contact met je hart kunt maken.
Dat was in 2009. Met twee vrienden, Arnoud Fioole en Mattijs van Moorsel, ben ik aan de slag gegaan om The power of the heart te maken. Een film.’

De uitgever
Martine Litjens (Kosmos): ‘Wow, wat goed gedaan. Dat was het eerste dat ik dacht toen ik over het project hoorde. De makers zijn onbekend en toch hebben ze die achttien beroemdheden weten te bereiken en bereid gevonden om voor de camera hun verhaal te vertellen. En: con amore. Niemand heeft een interview gegeven en vervolgens gezegd: “Bedankt, succes ermee.” Nee, ze geloven in het project. Ze ondersteunen het. Dat is zonder precedent. Daar heb ik bewondering voor.’

De auteur
Baptist de Pape: ‘We hebben iedereen via de officiële weg benaderd: via hun manager of agent. Maar alle achttien resoneerde met het project. Niet alleen met de geïnterviewden trouwens, maar met iedereen die we over De kracht van het hart vertelden. De mate van resonantie is misschien wel de grootste verrassing van het hele project. Om Coelho als voorbeeld te nemen. Hij wil niet te veel interviews meer geven omdat hij zijn eigen platform heeft: hij heeft 11 miljoen volgers op Facebook en nog meer op Twitter. Hij maakt alleen uitzonderingen als hij geraakt wordt. We zijn een hele dag bij hem in Genève geweest, omdat dit een echt belangrijk project voor hem is. Uiteindelijk hebben we bijna iedereen in hun thuissituatie kunnen opzoeken.
De inbreng van de geïnterviewden heeft het project verder gestuurd. Ons ging het om de vraag wat de voordelen zijn als je vanuit je hart gaat leven. Maar Isabel Allende wilde veel hoger inzetten: wat zijn de voordelen voor de maatschappij en de mensheid? Zij kreeg van ons verzoek hoop, vertelde ze, omdat daaruit bleek dat jonge mensen – wij zijn alle drie in de dertig – zich met vragen over het hart bezighouden.
Aanvankelijk was het idee om iedereen te filmen en dan hun verhalen thematisch te rangschikken. Maar het project was als een muurtje bouwen: je legt een steen en nog een en dan zie je pas hoe de muur eruit gaat zien. Omdat iedereen zo enthousiast meewerkte, wilden we een film van behoorlijk niveau maken. Dus: contact zoeken met een professionele filmclub die ons daarbij kon helpen. Dat werd NL Film van Alain de Levita. En tijdens het schrijven van het script merkte ik gaandeweg dat De kracht van het hart best eens een bijzonder boek kan worden. Daarvoor wilde ik ook een professionele uitgever hebben.
Op een dag, afgelopen najaar, luisterde ik in de auto naar BNR. Daar hoorde ik Wiet de Bruijn, die ik helemaal niet kende, praten over Deepak Chopra die hij naar Nederland had gehaald. Hij vertelde over zijn verleden: Boedelbak opgericht, op een school in Amsterdam lesgegeven, VBK verzelfstandigd. Hij sprak ook over het hart in managementtermen. Ik voelde meteen: deze man snapt wat wij willen, hier kan ik met mijn ideeën naartoe.’

De uitgever
Martine Litjens: ‘Wiet de Bruijn heeft iedereen bij elkaar gebracht die iets voor dit project kon betekenen. Dat is zijn kracht. Hij faciliteert. Hij zoekt naar de beste man of vrouw voor ieder project. Het is het leuke van het nieuwe VBK dat gezocht wordt hoe ieders capaciteiten het beste kunnen worden ingezet. Tegelijk blijft er ruimte om zelf te beslissen. Er was op dat moment nog geen manuscript. Alleen maar een presentatie van een plan. Ik was benieuwd hoe dat zou uitpakken.’

De auteur
Baptist de Pape: ‘Bij het eerste gesprek was Pieter de Boer, uitgever van Ankh-Hermes, aanwezig. Een logische gedachte: ons boek heeft veel raakvlakken met zijn fonds. Uiteindelijk is toch voor Kosmos gekozen, omdat dat fonds meer mainstream is. Ankh-Hermes is spiritueel, Kosmos spiritueel-plus. Dat past goed bij het feit dat wij ook Maya Angelou en Isabel Allende hebben gesproken, die niet in eerste plaats spirituele auteurs zijn. We willen inzetten op meer dan alleen het spirituele publiek.
Die keuze voor Kosmos ging heel organisch. Er was geen strijd tussen de fondsen. Iedereen dacht gewoon mee over de vraag: welke is het beste voor het project. Volgens mij zijn alle uitgeverijen binnen VBK één grote familie. Ik denk ook dat hielp dat Wiet het project echt begrijpt. Dan kun je makkelijk schakelen. Hij weet – op intuïtie en op basis van een lijstje criteria – wie de juiste mensen zijn om erbij te betrekken.’

De uitgever
Martine Litjens: ‘Wij, met name redacteur Yolande Michon, hebben samen met Baptist aan de tekst gewerkt tot het manuscript definitief was. Dat was een prettige maar gebruikelijke samenwerking tussen auteur en onze uitgeverij. Ik kan niet één punt in het bijzonder noemen waarbij wij hem hebben geholpen.’

De auteur
Baptist de Pape: ‘Het boek telt 16 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beantwoordt de vraag: is het hart de bron van wijsheid? Hoofdstuk 2 gaat over: hoe kun je contact maken met je hart? Vanaf hoofdstuk 3 vul ik dat concreet in. Hoe pas je het toe op de vier belangrijkste pijlers: carrière, relatie, geldzaken en gezondheid? In het laatste hoofdstuk ga ik in op de betekenis van het hart voor de mensheid en de maatschappij.
Bij het uitwerken van deze opzet hebben Martine en Yolande mij goed geholpen. De basis was het filmscript, maar wat op beeld goed werkt, werkt niet altijd op papier. We hadden wekelijks of om de week contact over de voortgang. Daarbij gaven ze me vooral veel zelfvertrouwen. Telkens zeiden ze weer: je bent op de goede weg. Het was mijn eerste boek, ik had daarom veel behoefte aan feedback. Ik ben ook geen schrijver, ik ben jurist.
Het boek is, om de rechten te kunnen verkopen, door Laura Vroomen in het Engels vertaald. Leslie Meredith van Atria edit die vertaling nu, waarna we haar veranderingen terugverwerken in de Nederlandse uitgave. Toch kun je zeker zeggen dat de Kosmos-versie leidend is. Ik verwacht geen grote aanpassingen meer.’

De rechtenmanager
Dorien van Londen: ‘We hebben lang gedacht bij welke uitgeverij dit boek het beste tot zijn recht zou komen. Judith Curr van Atria stond bovenaan dat lijstje. Ik heb het ook nagevraagd bij mensen in ons netwerk. Zij bevestigden dat zij een hele goede uitgever voor The Power of the Heart zou kunnen zijn. Toen heb ik haar gebeld: “Ik ken jou niet, jJij kent mij niet, maar ik heb misschien iets dat je interesseert.” Ik liet wat highlights vallen. Judith zei meteen: “kom zo snel mogelijk, mijn team zit voor je klaar”. Ze pikte het direct op. Op een maandagochtend in mei deden we met zijn vieren – Baptist, Arnoud, Martine en ik – in New York ons verhaal. Dat we in Frankfurt al een overeenkomst konden tekenen hadden, schijnt best snel te zijn voor de boekenwereld.’

De uitgever
Martine Litjens: ‘Ik ken Judith en haar team al jaren. Zij heeft The Secret van Rhonda Byrne gebracht, ook een Kosmos-titel. Zij heeft het verschijnen van dat boek, ook qua marketing, erg goed georkestreerd. De kracht van het hart ziet zij nu als het vervolg op The Secret. Het sluit volgens haar perfect aan. Het leuke is dat wij al jaren alleen maar inkochten, maar haar nu iets konden verkopen.’

De auteur
Baptist de Pape: ‘Vlak voor we het contract tekenden vroeg Dorien me: ben je niet zenuwachtig? Nee, dat kon ik niet zijn. Ik vond het zo surrealistisch. Ik ben alleen maar uit nieuwsgierigheid aan dit project begonnen, ik heb nooit gedacht: ik ga de wereldrechten aan Simon & Schuster [moederbedrijf van Atria] verkopen. Ik kan altijd nog maar nauwelijks bevatten dat het boek, als het uitkomt in het najaar van 2014, ook in India en Australië in de winkel ligt.’
(Boekblad, nov 2013)

Geen opmerkingen: