dinsdag 31 december 2013

1988: Salman Rushdie publiceert 'De duivelsverzen' (BOEK)


Vijfentwintig jaar geleden zag het literaire landschap er heel anders uit. Wat waren de hypes, de bestsellers en de laureaten van 1988? Aflevering 6: Salman Rushdie maakt zich na publicatie van De duivelsverzen niet druk om kritiek uit islamitische hoek.

Tot de fatwa was het business as usual voor Rushdie

Een half jaar lang was er niets bijzonders aan de hand. De vierde roman van de 41-jarige Salman Rushdie, Booker Prize-winnaar van 1981 voor Middernachtskinderen, werd direct na verschijnen op 26 september 1988 binnengehaald als een meesterwerk. De auteur drong opnieuw door tot de shortlist van de Booker Prize en hij kreeg in november de bijna even prestigieuze Whitbread Award. En dat een handvol mensen zich beledigd voelde door de roman? Ach, zoiets gebeurt zo vaak.
De duivelsverzen vertelt het verhaal van twee Indiase immigranten wiens vliegtuig vlak voor aankomst in Londen explodeert. Op miraculeuze wijze overleven Gibreel Farishta en Saladin Chamcha de ramp. Beiden hebben daarna moeite om hun leven op de rails te krijgen. Verweven in dit magisch-realistisch verhaal zijn een aantal dromen of visioenen van Farishta, waarvan Rushdie zich voor één daarvan baseerde op de mythes rondom Mohammed, de stichter van de Islam.
In essentie gaat de roman om de ervaring van de immigrant, zoals de in Bombay opgegroeide en in Oxford gestudeerde Rushdie die maar al te goed kende: de onvermijdelijke identiteitscrisis, de confrontatie met de voormalige kolonisator, de bewustwording van de relativiteit van de eigen opvattingen of juist het hardnekkiger vasthouden daaraan. Onder meer vanwege dat laatste dilemma waren Rushdie’s verwijzingen naar de begintijd van de Islam van belang.
Natuurlijk had de schrijver daarop kritiek verwacht. Zodra je over het geloof schrijft, welk geloof dan ook, reageert altijd wel een fundamentalistische aanhanger als door een bij gestoken, die zonder het boek te hebben gelezen begint te schelden. Rushdie zou zich kalm en rationeel verdedigen en dat zou dan dat zijn.
De eerste kritiek – nog voor verschijnen – wees al op de onkunde van criticasters. Op grond van een verkeerde interpretatie van de titel drongen enkele moslims bij uitgever Viking aan het boek terug te trekken. De duivelsverzen verwijst naar de Koranverzen die Mohammed niet door Allah maar door de duivel kreeg ingefluisterd. In deze verzen wordt onder andere bidden tot drie godinnen toegestaan. Zodra Mohammed doorhad dat hij was misleid, schrapte hij de verzen weer. De critici van Rushdie, die toen alleen de korte aankondiging van de roman kenden, dachten echter dat de schrijver de Koran zélf als het werk van de duivel zagen.
Ook de gedetailleerde inhoudelijke kritiek die later kwam, viel gemakkelijk te weerleggen. Toen dertien Britse advocaten van islamitische afkomst een officiële aanklacht tegen de roman indienden en daarom werden gedwongen exact aan te geven waar en hoe De duivelsverzen blasfemisch was, konden zij slechts zes punten bedenken – stuk voor stuk ‘gebaseerd op een mislezing of een theologische denkfout’, aldus Rushdie’s advocaat. Het enige effect van hun daad was dat Engeland besloot de de blasfemiewetten af te schaffen.
Het had dus allemaal over kunnen waaien. Viking kreeg boze telefoontjes van beledigde moslims. Weinig democratische landen als India, Bangladesh, Soedan, Zuid-Afrika en Sri Lanka verboden de import. Er waren zelfs enkele boekverbrandingen. Maar zulke taferelen was Rushdie gewend – al waren de protesten dit keer een stuk intenser. Indira Ganhdi, toenmalige premier van India, had hem al in 1984 voor de rechter gedaagd omdat ze zich beledigde voelde door Middernachtskinderen.
Pas toen de Iraanse ayatollah Khomenei op 14 februari 1989 de fatwa uitsprak die wereldwijd de opening van de journaals haalde, veranderde alles. Duizenden doodsbedreigingen. Demonstraties. Aanslagen op boekhandels, uitgevers en vertalers. Nog meer verboden. En voor de plotsklaps beroemdste auteur ter wereld zelf een leven met bodyguards, schuilplaatsen en aliassen. In zijn vorig jaar verschenen memoires Joseph Anton vertelt hij er alles over.
(Eerder gepubliceerd in BOEK 6, 2013)

Zie eerdere afleveringen van deze serie hier, hier, hier, hier en hier

Geen opmerkingen: