zaterdag 23 augustus 2014

2014 het jaar van streaming lezen? Nee dus (Boekblad)

Wordt 2014 het jaar van streaming lezen? Dat kopte Boekblad in november vorig jaar. Nu al lijkt het antwoord op die vraag: nee. Initiatieven en ontwikkelingen voor het tijdelijk toegang bieden tot digitale boeken zijn er wel, maar vallen tegen of komen moeizaam van de grond. Een rondgang schetst een somber beeld.

Het is niet moeilijk om een voorstelling te maken van de ideale toekomst. Consumenten kunnen alle uitgegeven boeken ook tijdelijk op hun pc, tablet of smartphone lezen. Streaming, bij verschillende aanbieders van een 'Spotify voor boeken'. Of via downloads die na de vastgelegde huurperiode automatisch verdwijnen. Consumenten kunnen dan terecht bij talrijke aanbieders – van Bol.com tot speciaalzaken als Eboektehuur.nl, van het uitgeversplatform Riddo tot boekhandelssites.
Het is echter heel moeilijk om deze toekomst werkelijkheid te laten worden. Dat blijkt wel uit het grootste initiatief op dit gebied tot nu toe. In januari lanceerde de openbare bibliotheek een e-boekplatform met ongeveer 5000 titels – van meer dan 1000 verschillende auteurs en meer dan 100 verschillende uitgeverijen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur enWetenschappen verrichte de openingshandeling, waarvan tientallen media melding maakte. Het platform stond in een keer op de kaart. Maar het is vooralsnog niet wat iedereen, de bibliotheken voorop, ervan verwacht had.

Het aantal accounts bedroeg binnen twee weken al 20.000 en is inmiddels gestegen tot 72.287 (medio juni). Er zijn circa 230.000 e-boeken uitgeleend. Daarbij is 85 procent van de collectie ten minste één keer geleend. Maar de gebruikerservaring viel tegen. 'Technisch en inhoudelijk ging de eerste weken zo'n beetje alles fout wat fout kon gaan. Dit heeft onze sector veel goodwill gekost', schreef Jan de Waal, deskundige op het gebied van de digitale bibliotheek, in maart op Bibliotheekblad.nl.
De uitbreiding van het aanbod met het pluspakket, waarvoor leden tegen geringe betaling (20 euro voor 18 e-boeken) titels tot drie jaar oud kunnen krijgen, is daarop uitgesteld tot een nader te bepalen moment. De voor mei voorziene publiekscampagne gaat nu op 15 september van start (nadat een nieuwe versie van de succesvolle Vakantiebieb-app is gepromoot). Stichting Bibliotheek.nl (BNL), verantwoordelijk voor het platform, moest alle aandacht richten op verbetering van de site. Een groot aantal zijn inmiddels doorgevoerd, waardoor het gebruiksgemak is toegenomen. Ook is een nieuwe lees-app gelanceerd.
Jan de Waal onderkent de verbeteringen. Maar hij noemt ze 'cosmetisch'. De 'grondstructuur' blijft niet goed. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan het gebruik van – het in het boekenvak afgeschafte – Adobe DRM, 'dat klantonvriendelijk is en voor technische problemen zorgt. Ook is het platform gebouwd vanuit ict en centralistisch denken. Daardoor is het een te complex product geworden. Ook is het te weinig op het publiek gericht. Er is bijvoorbeeld geen top 10 van meest uitgeleende titels, en het aanbod organiseren rondom de inhoud van e-boeken, om virtuele leesclubs te lanceren, is nog lang niet geregeld.'
Dus hét leestool dat de consument massaal verleidt om digitaal te gaan lezen tegen geringe tot geen kosten? Dat is het platform nog niet.

De bestaande alternatieven in de commerciële boekenbranche zijn nog altijd stuk voor stuk aanzienlijk kleiner van opzet. Yindo, inclusief de spin-off Boekenwolk, bijvoorbeeld blijft groeien. Momenteel leveren ruim 75 uitgeverijen (was 60 in november) zo'n 3000 titels (is gelijk gebleven door vertrek van een grote uitgeverij). In 2013 verkocht Yindo ruim 2000 betaalde uitleningen (naast tien- tot twintigduizend gratis uitleningen). Dit jaar heeft Boekenwolk al 'meerdere tientallen' abonnementen verkocht. Maar: 'Het blijft veel te langzaam gaan,' zegt directeur Bob van Duuren.
De reden is volgens hem het gebrek aan animo bij uitgevers. 'Daardoor blijft het aanbod beperkt en denkt de consument al snel: hier vind ik niet wat ik zoek, hier moet ik niet zijn. De grote concerns doen niet mee. WPG is ook zelf met iets bezig. Ik denk dat angst voor kannibalisatie meespeelt. Ten onrechte: ik zet de uitgaven van Van Duuren Media vanaf dag 1 voor enkele euro's te huur op Yindo. Dat versterkt elkaar. Huur levert misschien weinig geld op, maar ook als pr-tool heeft het zijn waarde.'
De start van de bibliotheek als uitlener van e-boeken, vergroot het draagvlak bij alle partijen voor deze vorm van lezen. 'Daar profiteert Yindo ook van.' Van Duuren vindt het wel jammer dat vooralsnog niet de lezer betaalt bij de bibliotheek – maar de belastingbetaler. 'En dat voor een slecht aanbod en een platform dat niet goed werkt, al snap ik ook wel dat het bibliotheekplatform, met koppelingen naar bibliotheken, leveranciers en meer, supercomplex is. Het zal veel aandacht en tijd kosten om het platform goed te krijgen.'

Eboektehuur.nl is naast Bibliotheek.nl een van de zeer weinige aanbieders van de verhuuroptie van e-boeken die CB aanbiedt. Een jaar na de lancering in mei 2013 zegt oprichter Han Peeters dat 'het niet echt van de grond komt'. De site verhuurde hooguit 'tientallen e-boeken per maand'. Medio juni dateert de laatste verhuur al van half maart.  Ook Peeters verklaart de geringe verhuren door de terughoudendheid van uitgevers. Zij vergroten nauwelijks het aanbod. Bij de start had hij 810 titels, momenteel 1005. En dat op in totaal een 30.000-tal e-boeken.
'Uitgevers hebben niet in de gaten dat huren dé oplossing voor illegaal downloaden is,' redeneert Peeters. 'CB zou hen moeten overtuigen, maar zij verkiezen een passieve rol. Toch gaan wij door. Ooit komt het moment dat uitgevers het wel beseffen.' Het platform van de bibliotheek kan daarbij helpen, denkt ook hij. 'Via mijn clusteruitgeverij Clustereffect leen ik tientallen e-boeken per dag uit. Voor slechts 36 cent per uitlening, maar als de aantallen groeien word ik daar toch vrolijk van.'
Boekhandel De Drukkerij in Middelburg biedt na een pilotperiode nog altijd streaming lezen aan. Maar directeur Dick Anbeek reageert verbaasd: 'Staat dat nog op onze site? Eerlijk gezegd doen we daar momenteel niets mee, omdat het niets oplevert. Het ligt ook commercieel moeilijk: van de 99 cent opbrengst gaat al 71 cent naar iDeal. Dat is niet rendabel. Met de Reading Room gaan we wel door. Je ziet ook echt klanten in de brasserie online lezen. Dat is een leuke service.'
Anbeek vreest dat de boekhandel alleen als collectief met een zinvolle streaming-aanbod kan komen. 'De KBb zou dat kunnen oppakken. Maar ik heb er een hard hoofd in dat zij een rendabel commercieel model kan ontwikkelen, dat bovendien de concurrentie met de bibliotheek aan kan. Ik ben bang dat de bibliotheek de enige aanbieder zal zijn, die voor ontzettend lage bedragen e-boeken uitleent. Of er komt nog een Amazon-achtige partij. Ik vind dat helemaal niet leuk, maar ik zie te weinig kansen voor de boekhandel.'

Ook uitgeverijen hebben een aantal mogelijkheden voor online lezen opgezet. Harlequin zet twee keer per week een nieuw hoofdstuk van een vervolgverhaal online, dat daarna gratis te lezen blijft. Het doel hiervan is duidelijk: marketing – net als Weblezen.nl van eBook.nl, waar van een groot aanbod het eerste hoofdstuk te lezen is. De Wakkere Muis is onlangs gestart metGeronimo Stilton online lezen, maar de uitgeverij ziet dat vooralsnog als experiment. Als service, zoals directeur Iris Mollinger op Boekblad.nl zei, om tenminste iets rond de speurmuis digitaal aan te bieden.
Potentieel groter is Riddo van WPG en Lannoo. Beide concerns beschikken – inclusief de door WPG afgestootte fondsen, die aan het project blijven meedoen – gezamenlijk over zo'n groot aanbod aan titels dat alleen dit initiatief de 'Spotify voor boeken' wordt genoemd. Een jaar geleden lekte al uit dat projectleider Lisa van den Herik hiermee bezig was. In februari zei ze in NRC Handelsblad dat het nog dit jaar moest worden gelanceerd. Maar of dat gaat lukken?
Uitzicht op een lancering is er in ieder geval nog niet. Na de aankondiging protesteerden individueel auteurs en de Vereniging voor Letterkundigen dat zij buiten ieder overleg werden gehouden. Terwijl Riddo toch hun teksten zou moeten exploiteren. Auteurs wilden, als ze al neigden toestemming te geven, tenminste een waarborg dat ze voldoende zouden verdienen. Deze opstelling compliceerde de voorbereidingen.

In Vlaanderen biedt Bibnet sinds 6 mei, bij wijze van pilot, via de openbare bibliotheken 415 titels van minimaal een jaar oud aan. Bibliotheekleden kunnen een e-boekkaart voor vijf euro kopen en dan drie e-boeken downloaden op een speciale app, waar ze drie weken te lezen zijn. Na een dag of veertig waren er 1400 e-boeken gedownload. Hoewel de app aanvankelijk alleen voor Android beschikbaar was en pas sinds 3 juni voor iOS, is 65 procent van de downloads voor iOS.
Geringe aantallen. Maar toch: 'Conform verwachting,' zegt programmamanager Johan Delauré van Bibnet. 'Anders dan in Nederland moet iedere bibliotheek het lokaal aanbieden en dat hebben ze nog niet allemaal gedaan. Daarbij is in Vlaanderen nog helemaal geen markt voor e-lezen. Onze pilot helpt juist die markt te vormen. Hoewel de onderhandelingen met uitgevers lastig waren, willen ze deze proef dan ook zeker een kans geven. Hun verkoop van e-boeken is helemaal droevig.'

Al met al geeft de rondgang weinig hoop dat de ideale toekomst nabij is. Bestaande platforms zijn niet publieksvriendelijk genoeg – zie het bibliotheekaanbod. Uitgevers werken onvoldoende mee – zie de klachten van e-boekverhuurders. Auteurs zitten niet te azen op Spotify-achtige abonnementsvormen waarin hun inkomsten onzeker zijn – zie hun protesten bij de aankondiging van Riddo. En het potentiële rendement van een huurmodel is te onzeker – zie de aarzeling bij boekhandels.

De leenrechtexeptie
De bibliotheken willen niet langer afhankelijk zijn van uitgevers die kunnen bepalen van welke titels zij wel of niet een licentie te koop aanbieden. De bibliotheken willen een principieel vrije keuze kunnen maken uit het beschikbare aanbod – precies zoals dat ze voor fysieke boeken doen. De wet maakt het nu niet mogelijk om e-boeken onder de leenrechtexeptie van de auteurswet te laten vallen. Bibliotheken ijveren daarom om dat te veranderen. Door te lobbyen bij politici en het grote publiek, dat een online petitie voor het recht op e-lezen kan ondertekenen. En door een rechtszaak te voeren. De bibliotheken willen dat het Europees hof e-boeken gelijkschakelen aan software. Gekochte software mag volgens een uitspraak uit 2012 van datzelfde hof worden doorverkocht. Als eerste stap wordt een procedure in Nederland tegen Stichting Leenrecht gevoerd. In essentie eisen bibliotheken dat het Europese hof mag oordelen over de rechtmatigheid van een leenrechtexeptie van e-boeken. De uitspraak van de rechtbank in Den Haag staat gepland op 9 juli. Als bibliotheken hun zin krijgen, zal dat grote gevolgen hebben voor de Nederlandse e-lenenmarkt. Niet voor niets waarschuwden auteurs en uitgevers onlangs tegen deze leenrechtexeptie.

De invloed van de wetgever
De overheid kan in potentie veel invloed uitoefenen op de markt voor de verhuur van e-boeken. Met een lage btw voor e-boeken. Of het van toepassing verklaren van het leenrecht op e-boeken. Verschillende organisaties in het boekenvak, die soms tegengestelde belangen hebben, lobbyen hiervoor in Den Haag en Brussel. En af en toe leidt dat tot nieuwe maatregelen. Zo stemde de Tweede Kamer onlangs in met een amendement op de bibliotheekwet, die jongeren tot en met 18 jaar gratis toegang garandeert op digitale boeken die de KB op een leeslijst zet. Als de Eerste Kamer na de zomer hiermee instemt, zal dat zijn weerslag hebben op de markt. Hoe en wat, dat moet nog blijken: de praktische uitvoering van het amendement is niet bekend. Uitgevers onderkennen dat bibliotheken een vitale rol spelen bij het bevorderen van lezen door jongeren. 'Het is nu aan bibliotheken en uitgevers om met elkaar goede afspraken te maken om zo laagdrempelig mogelijk deze jongeren te laten (blijven) lezen,' zegt GAU-secretaris Martijn David. 'Het is van groot belang dat nieuwe generaties lezers opgroeien met boeken, fysiek en digitaal. Dat daarbij marktverstoring moet worden voorkomen, zeker nu de digitale markt zich nog zo aan het ontwikkelen is, is door de minister duidelijk onderkend.'
(Eerder gepubliceerd in Boekblad, juli 2014)

Zie ook:

Geen opmerkingen: