zondag 10 augustus 2014

Daniel Rovers, 'De zon is het probleem niet' (BOEK)

Hypotheses toetsen aan de werkelijkheid

Waarom koos Brabant in 2010 massaal voor Wilders? Die vraag kun je beantwoorden met 'een complete santenkraam van sociologische, politicologische en historische verklaringen', zoals Daniël Rovers schrijft in 'Reis naar Someren-Eind'. Of je doet als Rovers zelf: naar Brabant afreizen en een willekeurige kiezer intensief te ondervragen. Die vervolgens tamelijk verrassend Partij voor de Dieren blijkt te stemmen, alleen omdat haar dochter zich voor die partij inzet.
Het tekent de inzet van de reisverhalenbundel De zon is het probleem niet. Rovers, gepromoveerde literatuurwetenschapper, heeft een intellectueel profiel, maar hij wil geen genoegen nemen met de kennis die hij van papier opdoet. Hij legt zijn boekenwijsheid naast wat hij meemaakt op vakantie (in Afrika), wat vrienden hem kunnen vertellen (over grote multinationals) of inzichten opgedaan tijdens vakantiebaantjes (bij Australische en Zeeuwse fruittelers).
Rovers zoekt geen avontuur. Hij mist daarvoor de benodigde onverschrokkenheid en doorzettingsvermogen. Een plan om naar Lampedusa te liften laat hij bij de eerste tegenslag al varen. Maar het gaat hem ook niet om de reis. Hij hoeft niet te imponeren met zijn belevenissen. Hij wil hypotheses toetsen aan de werkelijkheid – al spreekt hij die vooronderstellingen meestal niet uit: de wederwaardigheden die hij noteert moeten voor zichzelf kunnen spreken.
Rovers geeft de lezer daardoor het gevoel, zeldzaam voor reisboeken, dat die de beschreven reizen zelf ook had kunnen maken. Dat versterkt de kracht van zijn scherpe waarnemingen, die hij kalm en helder in vaak lange zinnen beschrijft. Inderdaad, denk je dan bijvoorbeeld na het lezen van ‘Reis naar Someren-Eind’: de werkelijkheid is veel te complex om zich te laten vangen in eenduidige verklaringen, het is niet te zeggen waarom Wilders uitgerekend in Brabant zo veel aanhang heeft.
(Eerder gepubliceerd in BOEK 3, 2014)

Daniël Rovers De zon is het probleem niet (288 p.) – Wereldbibliotheek, € 19,95

Zie ook het vervolg: is dit boek wel non-fictie?

Geen opmerkingen: