vrijdag 25 maart 2016

Boek.be stelt uitreiking kinder- en jeugdboekenprijzen uit wegens geldgebrek (Boekblad)

Boek.be reikt de Boekenleeuw en Boekenpauw dit jaar rond de Boekenbeurs in november uit. De Vlaamse brancheorganisatie er niet in geslaagd op tijd een nieuwe sponsor te vinden. De bank Fintro haakte na drie jaar af.

De Boekenleeuw en Boekenpauw, voor respectievelijk het best geschreven en best geïllustreerde jeugdboek, wordt normaal uitgereikt tijdens de Jeugdboekenweek in maart. Dit jaar profiteert hét pr-evenement voor het kinder- en jeugdboek in Vlaanderen echter niet van de prijs, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1962. Omdat er toch al nauwelijks prijzen voor jeugdboeken zijn was de commotie vorige week groot toen dit bericht naar buiten kwam. De Standaard sprak vrijdag van 'ontgoocheling alom in de jeugdboekenwereld.'
'Gelukkig voor de Vlaamse kinder- en jeugdauteurs én illustratoren loopt het niet zo een vaart', aldus Boek.be-directeur André Vandorpe. Fintro maakte 'midden vorig jaar plots bekend haar marketingstrategie te wijzigen'. Sponsoring van de prijzen was niet langer de manier om de jeugd te bereiken. 'Sindsdien zijn wij volop op zoek naar nieuwe sponsors. Maar dat is een moeizaam proces, dat meer tijd vergt dan gehoopt. Er is in ieder geval geen sprake van dat we de prijzen annuleren. De Boekenleeuw en Boekenpauw worden dit najaar hoe dan ook uitgereikt. We weten alleen nog niet in welke vorm en welk bedrag we aan de prijs kunnen verbinden. Wel zijn gesprekken met een aantal partijen in een afrondende fase.'
Het prijzengeld bedraagt twee keer 10.000 euro. Dat lijkt een bescheiden bedrag. Toch is het 'geen eenvoudige zaak' een bedrijf of privépersoon over de streep te trekken, aldus Vandorpe. Zou het dan kunnen dat Boekenleeuw en Boekenpauw niet aantrekkelijk genoeg zijn? In De Standaard kraakt onderzoekster jeugdliteratuur Vanessa Joossen een aantal harde noten. Omdat alleen Vlaamse auteurs in aanmerking komen, vissen jury's in een te kleine vijver. Dat er vier leeftijdscategorieën zijn, die allemaal winnaars moeten hebben, is de gemiddelde kwaliteit van winnaars te laag.
Vandorpe bevestigt: 'Ik denk dat bijsturing van de selectiecriteria én van de campagne zich opdringen. We bekijken van heel dichtbij hoe we Boekenleeuw en Boekenpauw beter in de markt kunnen zetten. Veranderingen zijn onderdeel van de gesprekken die wij voeren met potentiële sponsors. Het is nu te vroeg daar iets over te zeggen.'
Behalve de twee jeugdboekenprijzen is ook de externe financiering voor de Herman De Coninck-prijzen voor beste gedichtenbundel en beste gedicht weggevallen. Boek.be kreeg daarvoor subsidie van de provincie Antwerpen. Vandorpe: 'Door de laatste staatshervorming verliezen de provincies een belangrijk deel van hun culturele bevoegdheden en bijbehorende budgetten. De provinciale middelen voor literatuur en leesbevordering met een regionaal overschrijdend karakter gaan in principe naar Cultuur op Vlaams niveau. De intentie bestaat om deze middelen over te hevelen naar het Vlaams Fonds der Letteren, maar het is momenteel onduidelijk wat dit concreet betekent voor de Herman De Coninckprijs.'
Vandorpe kan daarom niet met dezelfde stelligheid die hij hanteert over Boekenleeuw en Boekenpauw beweren dat de Herman De Coninck-prijs in januari 2017 hoe dan ook weer wordt uitgereikt. 'Als ik geen finaal uitzicht heb op hoe de prijs wordt gefinancierd moet ik voorbehoud aantekenen. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik merk dat verschillende organisaties en partners bereid zijn om ons daadwerkelijk te steunen in het continueren van deze belangrijke prijs.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 22 mrt)

Geen opmerkingen: