donderdag 5 mei 2016

Na vijf jaar is aanbieder van open source lesmateriaal VO-content een succes (Inct)

De leidende aanbieder van open leermateriaal bestaat vijf jaar. VO-content heeft succes, maar beschouwt zich niet als concurrent van educatieve uitgeverijen.

Als educatieve uitgevers niet bieden wat scholen willen, dan moeten de scholen het zelf maken. Eigenlijk was het zo simpel. 'Scholen hadden een behoefte aan flexibele digitale leermiddelen. Omdat er helemaal niets op de markt voorhanden was dat daaraan voldeed, hebben een aantal scholen die er ieder voor zich mee bezig waren samen een landelijke club opgericht die het gewenste leermateriaal zou ontwikkelen. Zo ontstond in 2011 VO-content', vertelt directeur Ron Zuijlen.
Bij het eerste lustrum is VO-content een succes, vindt de not-for-profit-stichting zelf. Er zijn inmiddels 83 leerlijnen voor 10 vakken voor het gehele spectrum van vmbo tot vwo beschikbaar. Deze zogeheten Stercollecties kan iedere school gratis gebruiken. Precies zoals iedere vaksectie wil: als vervangend of als aanvullend lesmateriaal. In totaal 400 scholen (met in totaal 300.000 leerlingen) is bereid ervoor te betalen: 7 euro per leerling per jaar. Dat is een derde van het aantal scholen in het voortgezet onderwijs.

Zuijlen: 'Wij worden uitsluitend door die bijdrage gefinancierd. Wij krijgen geen subsidie. Scholen willen dat bedrag betalen vanuit de onderlinge solidariteit die ook aan de basis lag van de oprichting van VO-content. Maar dan nog. De bijdrage, die al vijf jaar niet is verhoogd, is maar drie procent van het leermiddelenbudget. Dat is bijna verwaarloosbaar. Terwijl scholen er veel voor terug krijgen.'

Zie voor vervolg Inct.

Geen opmerkingen: