dinsdag 26 juli 2016

Wallonië volgt Vlaanderen met invoering vaste boekenprijs (Boekblad)

De minister van cultuur van de Franse Gemeenschapsregering heeft gisteren een wetsvoorstel ingediend om de vaste prijs in te voeren in Wallonië en Brussel.

Minister Alda Greoli van de christendemocratische CDH heeft de wet gemodelleerd naar de Franse loi Lang. De uitgever stelt de prijs vast, waarop boekverkopers maximaal vijf procent korting mogen geven. Internetverkopers moeten daarbij kiezen tussen vijf procent korting op het boek of korting op verzendkosten. Scholen en bibliotheken kunnen maximaal vijftien procent korting krijgen. De vaste prijs geldt voor zes maanden voor actuele boeken, twaalf maanden voor strips en 24 maanden voor overige boeken.
De wet moet niet zozeer een maximale verspreiding van een zo divers mogelijk aanbod garanderen, maar een einde maken aan de prijsverhoging van Franse boeken. Franse uitgevers hanteren nu een fictieve wisselkoers waardoor dezelfde boeken in Wallonië en Brussel tien tot zeventien procent duurder zijn. De bestelling bij Amazon.fr, die ook een optie met gratis verzendkosten heeft, is dan snel gemaakt.
Greoli stelt, om de uitgevers tegemoet te komen die anders dan Nederlandse uitgevers bij de invoering van de euro in geval van export vasthielden aan hun mark-up, een overgangsregeling in. In het eerste jaar mag de prijs tussen Frankrijk en België acht procent verschillen en in het tweede jaar vier procent, waarna na 24 maanden de prijzen zijn gelijkgetrokken.
Zelf benadrukt de minister vooral het culturele belang van het wetsvoorstel. 'Uitgevers en auteurs krijgen hiermee de garantie dat het veld van vrije meningsuiting niet in handen is van een of twee dominante spelers in het boekenvak', zei ze in La Libre Belgique. 'Door de prijs vast te zetten, bevrijdt men de creativiteit van auteurs, uitgevers en boekverkopers – en is diversiteit gegarandeerd voor de lezer.'
Maar zij reageert ook op het onmiddellijke protest van de distributeurs Interforum en Dilibel tegen afschaffing van 'la tabelle', zoals de fictieve wisselkoers in het Waalse boekenvak heet. Zij dekken daarmee immers de exportkosten. 'Het is begrijpelijk dat zij niet staan te applaudisseren, maar het gelijktrekken van de prijs zal leiden tot meer boekverkoop bij Belgische aanbieders. Dat zal naar mijn gevoel hun verlies compenseren,' aldus Greoli.
Als de minister van cultuur de hele Franse Gemeenschapsregering meekrijgt en ook het parlement het wetsvoorstel goedkeurt, kent Wallonië straks een striktere gereglementeerde boekenprijs dan Vlaanderen. Minister Gatz gaat in zijn voorstel uit van een duur van zes maanden waarin boekhandels een maximale korting van tien procent mogen geven. Bibliotheken en scholen kunnen maximaal 25 procent krijgen.
Greoli en Gatz zullen bovendien een gezamenlijk akkoord sluiten zodat boekverkopers in Vlaanderen geen Franstalige boeken onder de vaste prijs gaan verkopen – en andersom. Ook tweetalige boekhandels in Brussel zullen zich aan beide regelingen moeten houden.

Geen opmerkingen: