donderdag 6 september 2012

Daniyal Mueenuddin - 'In Other Rooms, Other Wonders'

Pakistan is geen aantrekkelijk land om te wonen. En dan denken we aan moslim-extremisme, terrorisme en Bin Laden. Pas als je In Other Rooms, Other Wonders van de Pakistaans-Amerikaanse schrijver Daniyal Mueenuddin hebt gelezen, weet je de echte reden waarom.
De acht verhalen waar deze bundel uit 2009 uit bestaat, geven gezamenlijk een grimmig beeld van de Pakistaanse maatschappij. Ieder verhaal beschrijft hoe een personeelslid, neef of iemand anders uit de omgeving van de oude grootgrondbezitter K.K. Harouni probeert te overleven in de samenleving waar de rechtsstaat niet functioneert, maar iemands familieachtergrond, netwerk en vermogen tot corruptie het enige verschil maakt tussen slagen en ten onder gaan. En wie zich aan de harde regels van het systeem onttrekt, treft het lot misschien nog wel het hardst.
Zo is daar rentmeester Chaudrey Jaglani. Door zijn baas op te lichten weet hij in zijn kleine domein op het platteland de machtigste man te worden, maar een terminale ziekte maakt aan al zijn hoop een einde om zijn fortuin op zijn zwakke zoons en minnares over te dragen. Hij sterft in bittere wanhoop. Of Saleema. Met veel geduld weet ze als laagste in de pikorde van het huispersoneel haar positie te verbeteren door een buitenechtelijke relatie te beginnen met de veel oudere huismeester. Tot hun baas overlijdt, de man met pensioen wordt gestuurd en zij wordt ontslagen. Binnen een paar jaar vervalt ze tot drugsgebruiker, prostituee en bedelares.
Het wrangst is wel het lot van Rezak uit ‘A Spoiled Man’. Gewend om te overleven met niets, vraagt hij nooit om iets. Tot het oog van de Amerikaanse vrouw van een rijke Pakistaan om hem valt. Hij krijgt een normaal salaris voor een eenvoudig baantje en meent dan, in alle bescheidenheid, dat hij op dezelfde dingen recht heeft als ieder ander. Zoals een echtgenote, ook al is ze geestelijk wat simpel. De bescherming die hij dan krijgt als zij een keer wegloopt, wordt zijn noodlot.
En over religie – geen woord in deze levendig, met veel gevoel voor detail geschreven verhalen. De islam is alleen maar op de achtergrond aanwezig. Omdat het nu eenmaal het geloof is dat de meeste Pakistani aanhangen.

Geen opmerkingen: