woensdag 19 november 2014

Alfred Schaffer evenaart record met vierde VSB-nominatie (Schrijven)

Alfred Schaffer is met Mens Dier Ding voor de vierde keer genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Daarmee evenaart hij het record van Leonard Nolens. Ook Piet Gerbrandy en Hester Knibbe ontvingen niet hun eerste nominatie.

Allereerst: wie zijn precies genomineerd voor de VSB Poëzieprijs? In alfabetische volgorde:

Piet Gebrandy, Vlingerslag (Atlas Contact)
Sasja Janssen, Ik trek mijn species aan (Querido)
Hester Knibbe, Archaïsch de dieren (De Arbeiderspers)
Alfred Schaffer, Mens dier ding (De Bezige Bij)
Peter Verhelst, Wij totale vlam (Prometheus)

In vergelijking met de omvang van zijn oeuvre doet Schaffer het zelfs nog beter dan Nolens. Mens Dier Ding is pas zijn zesde bundel. Aan de andere kant had Nolens al een tiental bundels gepubliceerd voor uitreiking van de eerste VSB-prijs twintig jaar geleden. Belangrijker voor Schaffer zal dan ook zijn dat hij er, net als Nolens in 2008, in slaagt zijn vierde nominatie in winst om te zetten.

Voor Gerbrandy is het de derde nominatie voor de belangrijkste poëzieprijs voor een bundel in het Nederlandse taalgebied. Hij is daarmee de vijfde dichter die dat aantal bereikt. Voor Knibbe is het tweede keer. In beide gevallen is het wel lang geleden voor een VSB-jury zo van hun werk is gecharmeerd. Gerbrandy was genomineerd in 2000 en 2002, Knibbe in 1995.

Met twee dichteressen – Sasja Janssen en Knibbe – bij de laatste vijf is de jury vrouwvriendelijker dan gemiddeld. Gerekend in personen zijn 23 van de 81 dichters die ooit op de shortlist stonden vrouw. Ofwel: 28,4 procent. Gerekend in bundels zijn 30 van de 118 genomineerde bundels van een dichteres. Ofwel: 25,4 procent. Daarmee doet de VSB het wel beter dan de equivalenten voor proza: de Libris, AKO en Gouden Uil.

Met één Vlaming – Peter Verhelst – bij de laatste vijf zit de jury daarentegen onder het gemiddelde. Met 18 Vlamingen onder de 81 genomineerde dichters en 25 door een Vlaming geschreven bundels van de 118 genomineerde bundels ligt dat net boven de twintig procent (22,2 respectievelijk 21,2 procent). Dat slechts drie keer in twintig edities een Vlaming won is dan weer lager (15 procent).

Wie op 28 januari de prijs krijgt, is niet te voorspellen. Maar als je kijkt naar de uitgeverijen van de vijf genomineerde bundels, zou je zeggen: Schaffer of Janssen. Schaffers werk verschijnt bij De Bezige Bij, Janssens werk bij Querido – beide uitgeefhuizen hebben de VSB Poëzieprijs al vijf keer gekregen. Atlas Contact (Gebrandy) en De Arbeiderspers (Knibbe) pas een keer, Prometheus (Verhelst) nog nooit. (Vandaag ook te lezen op Schrijvenonline.org)

Eerdere winnaars waren:
- Jan Lauwereyns (2012)
- Ester Naomi Perquin (2013)

Geen opmerkingen: