zondag 15 februari 2015

De link tussen 'Achternamiddagen' en 'De linkshandigen' van Christiaan Weijts

'In Logboek van Harry Mulisch staat terloops deze anekdote: je raakt je linker handschoen kwijt, gooit dan de rechter ook maar weg, maar dan vind je even later alsnog die linker terug, een vondst die juist een veel pijnlijker verlies is.'

Dit citaat vond ik terug in de essaybundel Achternamiddagen van Christiaan Weijts, die de anekdote geeft als voorbeeld van een moment van onverwacht ongeluk. Hij moet inspirerend hebben gewerkt. Want wat gebeurt er in De linkshandigen, Weijts' vijfde roman die een half jaar later verscheen? Dit zijn de eerste zinnen:
'Simon Sinkelberg vindt zijn schoen terug op de zondag dat hij ontslag neemt bij de krant. Het is de rechterhelft van een veel te duur paar, Italiaans kalfsleer, dat hij ooit voor het huwelijk van zijn zus kocht (...). Een jaar geleden was de schoen ineens verdwenen. Op het rekje onder de kapstok stond het linker exemplaar in zijn eentje te glimmen, elke dag opnieuw, steeds vileiner.'
Weijts interpretatie van Mulisch' anekdote zet de lezer op het spoor van wat hij in zijn roman wil zeggen: het 'pijnlijker verlies'. De linkerschoen is Simons zus, waar de opening expliciet naar verwijst. Hij heeft haar verloren omdat haar werkgever haar de dood indreef. Maar in een poging haar terug te krijgen door wraak te nemen verliest Simon uiteindelijk de rechterhelft van het broer-zuspaar. Zichzelf, dus.

In Ons Erfdeel 2/2015 zal een bespreking van mijn staan van Achternamiddagen en De linkshandigen. Daar leg ik een fundamentelere link tussen beide boeken.

Zie ook:

Geen opmerkingen: