dinsdag 14 april 2015

Toch weer auteur weg bij Arbeiderspers – uitgever Peter Nijssen reageert op vertrek Joost Zwagerman

Wat zei Arbeiderspers-uitgever Peter Nijssen nog geen jaar geleden? Dat Paul Auster wel eens de laatste auteur kon zijn die de literaire uitgeverij verliet. Reden: het bedrijf had Utrecht weer verruild voor het centrum van Amsterdam. Afgelopen zomer trokken ze in bij Singel Uitgeverijen, waarna ze begin dit jaar meeverhuisden naar het nieuwe pand aan het Spui.
Als ik het wel heb, was Joost Zwagerman een van de auteurs die de samenvoeging van AP met Bruna in Utrecht minder geslaagd vond, maar toen hij is de uitgeverij trouw gebleven. Hij heeft volgens mij ook niets te klagen over de manier waarop hij er wordt uitgegeven. Hoewel het, afgezien van zijn poëzie, al sinds 2002 geleden is dat hij er belangrijk nieuw literair werk bracht, bleef de uitgeverij trouw zijn voor kranten en tijdschriften geschreven artikelen over kunst en veelal eerder in boeken verschenen stukken over Amerika publiceren alsof het Groot Nieuw Werk was. Ik wil niets afdoen aan de betekenis van een boek als Americana voor het oeuvre van de auteur, maar het 'magnum opus' – zoals het op Zwagermans site wordt genoemd – is het voor mij niet.
En dan zou hij nu een nieuwe biotoop nodig hebben, zoals hij zegt in het persbericht van Robbert Ammerlaans uitgeverij Hollands Diep – waar hij zijn toekomstig werk onderbrengt, waaronder de langverwachte nieuwe roman? Omdat ik nergens een reactie van Peter Nijssen las op de overstap, heb ik er zelf om gevraagd. Hij schrijft per mail:

"Toch is dat in grote lijnen de reden voor zijn vertrek. Een preciezere toelichting voor dat verlangen naar een andere biotoop moet je natuurlijk aan hemzelf vragen. In het leven van Joost is de laatste jaren heel veel zich in nieuwe omgevingen gaan plaatsvinden. Dat op zeker moment de wens ontstaat om ook voor het professionele leven een nieuwe omgeving te zoeken, is vanuit die optiek nog niet zo gek. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het persoonlijk (en ook voor de uitgeverij, voor wie hij toch een van de grote namen was) heel erg jammer. Ik ben min of meer bevriend met hem (in die zin dat ik een meer dan alleen professionele relatie met hem had), ik waardeer zijn werk en ken het van a tot z. Het is een band van 25 jaar (die teruggaat tot voor ik bij de AP ging werken) die nu enigszins wordt doorgeknipt. Aan de andere kant: dat verlangen naar iets nieuws is ernstig aangewakkerd doordat Robbert Ammerlaan hem een voorstel heeft gedaan dat hij niet kon weigeren. Het vertrek van een auteur van de statuur van Joost Zwagerman is natuurlijk extra wrang vanuit de wetenschap dat Singel Uitgeverijen op dit moment maar liefst 20% plust en De Arbeiderspers (die er deel vanuit maakt) nog veel meer. We zijn met groot enthousiasme bezig de uitgeverij weer op te stoten in de vaart der literaire uitgeverijen. We zijn op de weg terug naar de top en daar willen we nog lang blijven, met of zonder Joost  Zwagerman."

Overigens verschijnt er nog wel een boek van Zwagerman bij De Arbeiderspers, dat in de voorjaarsaanbieding was aangekondigd: De stilte van het licht. Schoonheid & onbehagen in de kunst. Een nieuwe bundel essays over beeldende kunst. Het zou eerst in april verschijnen, maar is nu uitgesteld tot september (begrijp ik uit berichtgeving op Boekblad.nl). Vermoedelijk omdat verschijning dan samenvalt met een tentoonstelling die Zwagerman samenstelt in het Bergense Museum Kranenburgh. Die opent in september.

Zie hier het bericht van juli vorig jaar.
Zie hier een portret van Joost Zwagerman.
En hier een dubbelinterview met Zwagerman en Komrij over kunst.

Geen opmerkingen: