zaterdag 27 augustus 2016

Interview Thomas Heerma van Voss over de Buchmesse en Duitse vertalingen (Boekblad)

Hoe ervaren schrijvers boekhandels, uitgevers en de boekenvakorganisaties? In de rubriek 'Schrijvers & het boekenvak': Thomas Heerma van Voss, wiens roman Stern onlangs in vertaling is uitgebracht. Iedereen raadt hem af om naar de Frankfurter Buchmesse te gaan.

Afgelopen weekend startte de eerste van drie Pressereisen die het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben georganiseerd om Duitse journalisten voor te bereiden op het Nederlands-Vlaamse gastlandschap tijdens de Frankfurter Buchmesse 2016. Thomas Heerma van Voss (26) sprak zondagochtend samen met Bregje Hofstede en Guus Kuijer in het Rijksmuseum over hun recent in het Duitse verschenen werk – en over een kunstwerk uit het museum dat hen heeft geïnspireerd. Thomas Heerma van Voss publiceerde twee romans, een verhalenbundel en – samen met zijn broer Daan – de thriller Ultimatum.

Toonden de journalisten zich zo geïnteresseerd dat het Nederlands-Vlaams gastlandschap niets anders dan een succes kan worden?
'Een gesprek zou ik het niet noemen, het was eerder een monoloog mijnerzijds – althans, dat was me gevraagd door het Letterenfonds, en ik deed mijn best. Er waren pakweg vijftien, twintig journalisten. Ze luisterden goed, of wekten in elk geval die indruk. Over het eventuele succes van het Nederlands-Vlaams gastlandschap deden ze geen uitspraken en ik doe dat ook niet, maar mijn bescheiden ervaring zegt dat er genoeg interesse vanuit de Duitse pers zal zijn.'

Over welk kunstwerk sprak u en waarom?
'Ik sprak over De tekenles van Abraham van Strij, een Dordtse schilder uit de achttiende en negentiende eeuw. Het is een klein, ingetogen doek, waarop een kind tekenles krijgt van een volwassen man. Zijn het vader en zoon, enkel docent en pupil? Dat blijft in het midden. Ze lijken niet op elkaar. Ze hebben hun ogen allebei op een ander punt gericht. En, ook mooi: de vader kijkt niet naar de zoon, maar naar zijn eigen hand, naar wat hij probeert uit te leggen. Vanwege al deze kenmerken vond ik het doek thematisch passen bij mijn roman Stern. Ook daar draait het om een vader en een zoon.'

Dit jaar verschijnt voor het eerst werk van u in Duitse vertaling: Stern. Wat betekent dat voor u?
'Het is mijn eerste werk dat vertaald wordt. Dat vind ik een bijzondere eer, en hoewel het iets is wat me niet dagelijks bezighoudt, geeft dit besef me een zeldzame voldoening. Het kostte me ooit veel moeite om Stern te schrijven, om het af te krijgen, er zijn momenten geweest dat ik het boek wilde weggooien. Dit sterkt me in het idee dat ik er goed aan heb gedaan door te schrijven.'

Wie heeft het vertaald?
'De roman is vertaald door Ulrich Faure, een vertaler aan het begin van zijn carrière. Hij mailde me over iedere detailkwestie, soms ook over zaken die niets met de vertaling te maken hadden. Een aangenaam contact. In gesprekken bleek bovendien dat hij dit allerminst als routineklus zag, maar een grote verwantschap voelde met mijn fictiewerk, dat hij zelfs alles gelezen had - geen vereiste voor een vertaling, wel bijzonder aangenaam. Ik heb de vertaling slechts deels gelezen, mijn Duits is niet hoogdravend, maar wat ik las vond ik uitnodigend. Veel zinnen klonken in Faure's Duits krachtiger dan in mijn Nederlands.'

Zijn vertalingen ook financieel belangrijk – om zo van het schrijverschap te kunnen leven?
'Nee, in mijn geval niet. Misschien als het gaat om grote voorschotten in veel landen, bij mij is het niet aan de orde.'

De vertaling wordt gepubliceerddoor uitgeverij Schöffling & Co, dat ook de rechten heeft gekocht voor Ultimatum. Wat is dat voor uitgeverij? Wat doen ze om u te laten doorbreken in Duitsland?
'Wat ze doen: geen idee. Voor zover ze een plan hebben, stellen ze mij daar niet van op de hoogte, wat ik zeker in dit stadium prima vind. Ik kende Schöffling niet voor zij contact zochten, eerst voor de vertaling van Stern (dat in Duitsland Stern geht heet) en toen voor de vertaling van Ultimatum. Hun fonds is bescheiden, ingericht op literaire titels. Om me heen heb ik meerdere keren de vergelijking met het Nederlandse Cossee gehoord.'

U treedt in oktober op in Duitse musea, bibliotheken en boekhandels. Wat vindt u van dergelijke optredens?
'Zoals ik al zei spreek ik matig Duits: ik kan hoofdlijnen van gesprekken wel volgen, maar zelf geen vloeiende Duitse gesprekken voeren, zeker niet op een podium. Mijn optredens in oktober zullen dus aan de hand van mijn vertaler zijn, die dan dienstdoet als tolk. Ik heb al veel verhalen gehoord over de beleefdheid, interesse en het geduld van Duitse lezers - ik zie ernaar uit dat in het echt te mogen meemaken. Hopelijk blijven ze geïnteresseerd wanneer ze merken dat ik hun taal amper spreek.'
  
Gaat u naar de Frankfurter Buchmesse? Wordt dat uw eerste keer?
'De verwachting is dat ik daarheen ga, tenminste, mijn vertaler en uitgever hebben meerdere keren gezegd dat ze me daar in elk geval zullen zien, maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik daar geacht word te doen. Er wordt een hotel geboekt, op een van de dagen moet ik voorlezen, verder zal ik het wel zien. Het wordt mijn eerste keer Buchmesse - een belevenis die me van meerdere kanten is afgeraden, trouwens.'

O ja, waarom? Door wie?
'Vanwege de schijnbaar allesoverweldigende drukte. Eigenlijk zei iedereen dat die de afgelopen jaren in Frankfurt is geweest.'

Tot slot: welk boek leest u op dit moment? En bevalt dat u?
'Momenteel lees ik Anna in kaart gebracht van de Tsjechische auteur Marek Šindelka. De uitgever noemt het een 'mozaïekvertelling', anderen spreken van een roman, op mij komt het vooralsnog meer over als een verhalenbundel. Maar, belangrijker: het bevalt vooralsnog, zeker.'
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 24 aug)

Zie ook hier voor een stuk over de twee romans van Thomas Heerma van Voss. 
En voor meer stukken over de aanstaande Frankfurter Buchmesse hier:
- Uitgeverijen Mairisch en btb over de Duitse en Nederlandse boekenmarkt


Geen opmerkingen: