vrijdag 29 maart 2013

Minke Douwesz, 'Weg' (Knack)


Het is al niet eenvoudig om na zeven jaar een relatie te verbreken. Maar als de ander weigert op te stappen, wordt een relatiedrama een hel. Dat ervaart de 40-jarige gynaecologe Edith Heringa in Weg, de tweede roman van Minke Douwesz. Haar vriendin Norma snapt niet waarom Edith van haar af wil, confronteert haar keer op keer met de consequenties van haar beslissing, en verlaat pas de boerderij, waar ze drie jaar hebben samengewoond, onder dreiging van uitzetting.
In eerste instantie geef je Edith groot gelijk dat ze van Norma af wil. De liefde is doodgebloed, de twee vrouwen zijn uit elkaar gegroeid. Het onaangename, zelfs stuitende gedrag van Norma onderstreept dat: hoe zouden ze ooit nog samen gelukkig kunnen zijn?
Toch zet ze de lezer aan het denken. Ooit vroeg Edith haar ten huwelijk. Wat is zo’n belofte waard geweest? Toen haar vriendin door migraine arbeidsongeschikt werd, zei Edith dat zij genoeg verdiende voor twee. En nu zet ze Norma uit het huis dat op haar naam staat. Norma heeft niets meer. Maakt dat het beëindigen van de relatie moreel verwerpelijk?
Weg is een lang uitgesponnen roman. Juist die lengte geeft het boek zijn kracht. Terwijl Ediths leven dag na dag beschreven wordt, kruipt het conflict onder de huid van de lezer. Langzaam groeit de vrees voor een nieuwe, nog grimmiger confrontatie met Norma. Tegelijk geeft het de ruimte om na te denken over de vraag hoe intens je je aan iemand kunt hechten. Of werkelijke binding wel mogelijk is.
(Eerder gepubliceerd in Knack, najaar 2009)

Nog meer relatiedrama's:

Geen opmerkingen: