dinsdag 18 juni 2013

Literaire juweeltjes: laat ze niet liggen


Literatuurliefhebbers! Ik wil graag een goed woordje doen voor de Literaire Juweeltjes. In deze reeks van zestig pagina’s tellende, kleine en goedkope boekjes, opgezet door B for Books, verschijnt iedere maand een nieuw deel zonder dat veel mensen het in de gaten hebben. Lange tijd waren ze exclusief bij Bruna te krijgen. Tegenwoordig liggen ze ook elders, maar Bruna is het voornaamste distributiekanaal gebleven. Als je nooit in de Bruna komt, merk je er dus weinig van. En hoeveel literatuurliefhebbers komen in de Bruna? Het is bij uitstek de doelgroep die de echte boekhandel prefereert boven deze keten van kantoorartikelen, tijdschriften, ansichtkaarten en, o ja, boeken.
Toch zijn de Literaire Juweeltjes erg interessant voor lezers met een literaire smaak. De reeks is in januari 2006 – dus nu zeveneneenhalf jaar geleden – opgezet met als doel niet-lezers te verleiden. Maar lang niet alle auteurs die bijdragen hebben geleverd zijn schrijvers van laagdrempelige literaire thrillers of vederlichte romantische fictie. Integendeel: Arnon Grunberg, Jan Siebelink, Jan Wolkers, Thomas Rosenboom, Tommy Wieringa, L.H. Wiener, Doeschka Meijsing enzovoort enzovoort. Welke auteur van onverdachte literaire reputatie heeft eigenlijk niet meegedaan?
Speciale geschreven voor de reeks zijn de Literaire Juweeltjes niet. Maar fragmenten uit bekende werken ook niet. De redactie kiest vaak teksten die zijn verschenen in tijdschriften of als bibliofiele werken, en dus nauwelijks bekend zijn en moeilijk te verkrijgen. Neem het dit jaar verschenen deel Onnoemelijk geluk van Jeroen Brouwers. Dit boekje bestaat uit twee teksten die eerder alleen in kleine oplage waren verschenen: ‘De vervulling’ en ‘BDE’. Zie er maar eens in aan te komen. Bij de reguliere boekhandel klop je tevergeefs aan. Ik kocht het bij de Bruna op Utrecht CS. Voor 1,50 euro.
Voor een overzicht van verschenen Literaire Juweeltjes zie hier.

Zie ook:

Geen opmerkingen: