maandag 7 januari 2013

Literaire tijdschriften Kort Verhaal en Parmentier zoeken laatste kans op overleven (Boekblad)


Het Nederlands Letterenfonds is per 1 januari 2013 gestopt met de subsidiëring van papieren literaire tijdschriften. Twee van de twaalf ondersteunde tijdschriften vrezen nu voor hun voortbestaan: Kort Verhaal en Parmentier.

Het einde van Kort Verhaal werd afgelopen zomer al aangekondigd toen uitgeverij Atlas-Contact besloot ermee op te houden. Toch gaven de redacteuren niet op. En sinds er een vervangende subsidiegever werd gevonden in het Lira-fonds is de redactie weer in gesprek met de uitgeverij over voortzetting. ‘Er is een tamelijk sluitende begroting te maken,’ zegt redacteur Peter Verstegen. ‘Het verlies kan gering zijn.’
De ‘nogal moeizame besprekingen’ met Atlas-Contact is zijn vlak voor kerst begonnen. ‘De uitgeverij wil er een sterk digitaal tijdschrift van maken,’ zegt Verstegen. ‘En wij willen het blad zo lang mogelijk in papieren vorm uitbrengen. Daar kan het nog op afspringen. Over een week of twee moet het duidelijk zijn. En als er nog andere uitgevers interesse hebben, kunnen zij hun kans schoon zien.’
Deze week kondigde Parmentier, dat geen uitgever heeft maar door een stichting op de markt wordt gebracht, het laatste nummer aan – gewijd aan het doek dat is gevallen. Naast de subsidie van het Nederlands Letterenfonds verloor Parmentier ook de ondersteuning van de provincie Gelderland. Daarmee was voortzetting van het blad, dat naar eigen zeggen 150 abonnees en een oplage van 300 heeft, niet langer verantwoord.
‘Uiteraard is er naarstig gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen’, schrijft hoofdredacteur Arnoud van Adrichem, ‘maar die bleken onvindbaar in een land dat een financiële crisis te boven probeert te komen.’ Toch zinspeelt Van Adrichem op een doorstart – als website, app of lijvig jaarboek. ‘De redactie sluit niets uit, maar vooralsnog bevinden zich achter de wolken nog meer wolken.’
De redactie heeft inkomsten proberen aan te boren door te zoeken naar adverteerders, sponsors en een mecenas, vertelt Van Adrichem in een nadere toelichting. ‘Daarnaast is er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen in het literaire veld.’ Voor de toekomst is de redactie in gesprek met ‘een kleine Vlaamse uitgeverij’, die het blad mogelijk als jaarboek voorzet. ‘Vanzelfsprekend hoort daar een website bij. Daarop zouden de teksten uit het rijke archief kunnen worden geplaatst, becommentarieerd, geactualiseerd en misschien ook aangevuld met nieuwe bijdragen.’
De andere tijdschriften die nu zonder subsidie verder moeten zijn: Awater, Armada, De Gids, Hollands Maandblad, Liter, De Parelduiker, De Revisor, Tirade en de Friese bladen De Moanne en Ensafh. De Gids is een nauwe samenwerking met De Groene Amsterdammer aangegaan, anderen genieten steun van een uitgever – zoals De Revisor, waarvan redacteur Daan Stoffelsen bij de presentatie van het laatste nummer uitgebreid uitgeverij Querido bedankte.
Medio januari moet bovendien duidelijk zijn of deze of andere tijdschriften tot de drie gelukkigen behoren die de nieuwe subsidie van het Nederlands Letterenfonds krijgen. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het Letterenfonds 100.000 euro beschikbaar gesteld voor digitale verschijningsvorm en innovatieve plannen op het gebied van publieksbereik en het bereiken van nieuwe lezers.
Ook Parmentier heeft, samen met een aantal andere literaire tijdschriften, een aanvraag voor deze subsidie ingediend om ‘de digitale archieven veilig te stellen en te exploiteren’, aldus Van Adrichem. ‘Parmentier haakt in de toekomst graag aan bij de bouw van een website, portal of app waarsachtr de complete archieven worden aangeboden.’
Naast deze subsidie, waarvan de helft structureel is, heeft het Nederlands Letterenfonds binnen de regeling Digitale Literaire Projecten 30.000 euro per jaar gevonden voor de ontwikkeling van het digitale deel van het tijdschrift, vertelt senior beleidsmedewerker Suzanne Meeuwissen. ‘Het stond 2 januari in de Staatscourant, daarmee is deze regeling officieel goedgekeurd.’ Tijdschriften kunnen vanaf 15 februari een aanvraag indienen.

Zie ook:

Geen opmerkingen: