zaterdag 31 mei 2014

Erwin Mortier, 'De spiegelingen' (BOEK)

De spiegelingen van Erwin Mortier bevat de bespiegelingen van Edgard Demont over zijn aardse bestaan dat is getekend door de ernstige heupwond die hij als soldaat opliep in de Eerste Wereldoorlog. Aan het eind van zijn leven stuurt hij zijn aantekeningen met begeleidende brief naar de Brit Paul, een van zijn vele minnaars. Maar je kunt de titel ook letterlijk nemen: deze roman is de spiegel van Mortiers Godenslaap, waarin Edgards zuster Hélène Demont op háár leven terugblikt.
De 'spiegeling' van beide levensverhalen gaat ver. Beiden hielden van dezelfde man: Matthew. Maar waar Hélène een monogaam heteroseksueel leven heeft geleid, heeft Edgard voortdurend homoseksuele avonturen – alle vrouwen in zijn verhaal zetten hem afschuwelijk eten en drinken voor, zo ver gaat zijn afkeer van het andere geslacht. En Hélène leert dankzij Matthew de wereld en zichzelf kennen, terwijl Edgard zichzelf juist iedere keer tevergeefs in een ander zoekt.
Het is knap hoe Mortier beide romans thematisch op elkaar heeft afgestemd én ook binnen Edgards levensverhaal spiegels aanbrengt. De Eerste Wereldoorlog spiegelt in de Tweede. In zijn geschiedenis met zijn minnaars – de belangrijke althans, die hij met naam en toenaam noemt – speelt de oorlog een rol. En de mond van zijn minnaar beschouwt hij als zijn belangrijkste lichaamsdeel, terwijl hij op het moment van zijn fatale verwonding de mond van zijn moeder in de wolken ziet.
De zuivere constructie, ondanks de voor Mortier gebruikelijke springerige en indirecte verteltrant, maakt dat je ook De spiegelingen met bewondering leest – een bewondering die dankzij enkele fraaie beelden al erg groot was. 'Hij komt voor mijn bank staan, vlak voor mijn ogen het kruis van zijn pantalon, waarachter, zo stel ik me voor, zijn geslacht hangt te beschimmelen als een vleermuis die in haar winterslaap is gestorven.' Heel mooi.

Erwin Mortier De spiegelingen (300 p.) – De Bezige Bij, € 18,90 (e-book € 14,99)
(Eerder gepubliceerd in BOEK 2014, 2)

Zie ook:

Geen opmerkingen: