woensdag 13 november 2013

Een vervolg op Tonio? A.F.Th. van der Heijdens 'Uitverkoren' is al ruim een jaar oud

Groot nieuws in de Republiek der Letteren gisteren: A.F.Th. van der Heijden komt met een vervolg op Tonio. De kop van dit nieuwsbericht werd in de tekst al genuanceerd: Uitverkoren is een 'zusterboek'. Maar wat er nergens bij stond is dat het in oktober van vorig jaar al verscheen in een fraaie bibliofiele uitgave. Ik schreef er hier al over. De enige toevoeging aan deze publicatie is het dankwoord voor de P.C. Hooftprijs die hij eind mei jongstleden uitsprak. Die destijds in NRC Handelsblad stond.

Zie ook:
- Bespreking Tonio
- Bespreking De helleveeg
- A.F.Th. wint de Libris

Geen opmerkingen: