donderdag 5 juli 2012

Grote Bosatlas voor het eerst met digitale kaarten (Boekblad)

Noordhoff lanceert [vandaag] de 54e editie van de Grote Bosatlas. Docenten kunnen voor het eerst interactieve kaarten voor het digitale schoolbord bestellen. PostNL brengt tegelijk de postzegelserie ‘Nederland en de Bosatlas’ op de markt.

De publicatie van de 54e editie is regulier, vertelt uitgever atlassen Peter Vroege. ‘In wezen volgt iedere vijf jaar een uitgave als de nieuwe programma-eisen voor het eindexamen aardrijkskunde zijn vastgesteld. Dan komen er ook nieuwe edities van de lesmethodes. Bovendien bestaat de atlas, die meer dan duizend kaarten telt, voor 85 procent uit thematische kaarten over onderwerpen als klimaatverandering en globalisering. Op al die terreinen vinden zo veel ontwikkelingen plaats dat je daar na vijf jaar echt zorgvuldig naar moet kijken.’
De papieren editie bevat nog geen digitale component voor leerlingen. Wel komt Noordhoff met een pakket van meer dan honderd interactieve kaarten voor het digitale schoolbord, waarmee het mogelijk is lagen aan en uit te zetten, kaarten te vergelijken, animaties te vertonen of te linken naar Google Earth. De interactieve kaarten zijn onderverdeeld in vijf thematische reeksen zoals klimaat en platentektoniek. In het loop van het jaar wordt het pakket nog uitgebreid met drie reeksen. Scholen betalen 95 euro per jaar per (fysieke) vestiging voor een licentie.
Ook over vijf jaar zal de papieren editie nog niet helemaal verdwenen zijn, denkt Vroege, maar de digitale component zal steeds groter worden. ‘Het zullen hybride producten zijn, maar hoe dat precies uitpakt, durf ik niet te voorspellen. Dat hangt mede af van de behoefte van docenten, met wie we nauw samenwerken. Het gekke is ook dat je door het maken van digitale kaarten meer bewust wordt van de voordelen van papier. Bij een kleurstaffel van geel naar groen kun je op papier rustig zes of zeven nuances maken. Bij een kaart die via een beamer wordt geprojecteerd, zou dat onduidelijk worden.
De Grote Bosatlas is al zeker een kwart eeuw de enige atlas voor het voortgezet onderwijs. De oplage is dan ook ‘stabiel’ in verhouding tot de schommelingen in het leerlingaantal, zegt Vroege, die uit concurrentieoverwegingen geen cijfers wil noemen. Toch moet de uitgeverij er harder dan vijf jaar aan trekken om ouders te overtuigen 69,95 euro neer te leggen voor de atlas, erkent de uitgever – overigens dezelfde prijs als de 53e editie van vijf jaar geleden. Dat komt mede omdat ouders door de wet op de gratis schoolboeken niet meer gewend zijn te betalen voor lesmateriaal.
‘We moeten een grotere inspanning verrichten om ouders de toegevoegde waarde van een atlas te laten zien. De vanzelfsprekendheid om een atlas in huis te hebben is minder. Ouders hebben vaak ook een ouderwets beeld van een atlas als niet meer dan een naslagwerk om landen en plaatsen op te zoeken. We hebben daarom een brochure gemaakt waarin mensen als staatssecretaris Joop Atsma, voetballer Adam Maher, weervrouw Helga van Leur, Wubbo Ockels en de directeur van IKEA-Nederland uitleggen hoe de Bosatlas aansluit bij hun vakgebied.’
Het eerste exemplaar van de 54e editie wordt morgen op het Coornhert Gymnasium in Gouda uitgereikt aan een docent aardrijkskunde en een aantal van de zeven leerlingen in Nederland die dit jaar een negen voor hun eindexamen in dit vak haalden. ‘Dat draagt ook bij aan de boodschap dat een atlas ook na het eindexamen waardevol is.’ Daarna presenteert PostNL een serie van tien zegels, die samen de contouren van Nederland laten zien en gezamenlijk de geschiedenis van de Bosatlas tonen: van de puur topografische atlas vroeger naar de thematische atlas nu. ‘Dat sluit weer mooi aan bij de boodschap aan ouders.’
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 4 juli 2012)

Zie ook:
- Plantyn geeft éénmiljoenste atlas uit

Geen opmerkingen: