vrijdag 9 november 2012

Onafhankelijke Vlaamse boekhandels heten Confituur (Boekblad)


Drieëndertig onafhankelijke Vlaamse boekhandels gaan verder als Confituur. Op 12 december, de eerste Dag van de onafhankelijke boekhandel, geven ze een geschenkboek van Marc Didden weg.

Dat maakten de boekhandels maandag op de Boekenbeurs bekend. De naam ontstond uit een grap, vertelt Paul Luyten van boekhandel Walry in Gent. ‘We hadden het over fruitnamen. Maar Apple heeft appel al enzovoort. Toen zei iemand: al dat fruit, in verschillende formaten en smaken bijeengebracht in confituur, dát is ons verbond. Confituur heeft bovendien alle trends en hypes overleefd. Het komt altijd fris voor de dag. En: het plakt. Ook wilden wij het graag kleurrijk en licht houden.’
De 33 leden, met gezamenlijk 37 winkels, behouden onder deze vlag hun eigenheid. Luyten: ‘Maar wij vormen nu eenmaal een groep. Door daar een naam voor te kiezen kunnen wij ook als groep optreden of een mening geven.’ Bijna alle algemene zelfstandige boekhandels hebben positief gereageerd op de oproep van de stuurgroep om lid te worden. Er zijn slechts twee, kleinere winkels die vooralsnog buiten Confituur blijven, maar Luyten hoopt die nog te overtuigen.
Naast het gezamenlijke magazine dat Confituur al langer plant, roept het 12 december uit tot de jaarlijks te vieren Dag van de onafhankelijke boekhandel. Klanten krijgen die dag bij aankoop van een boek gratis het ongeveer dertig pagina’s tellende Wie slim is, vist hier van journalist / filmmaker Marc Didden. De titel verwijst naar een uithangbord van een New Yorkse boekhandel dat inmiddels failliet is. Het boek is dan ook, zoals de ondertitel luidt, ‘een ode aan de onafhankelijke boekhandel’.
Ook heeft de Confituur-groep een eigen bladwijzer gemaakt. Onder de kop ‘slimme lezers kiezen voor de onafhankelijke boekhandel; en ze hebben daar goede redenen voor’ worden zes argumenten pro-zelfstandigen opgesomd. Dat zijn: de boekhandel als culutrele ontmoetingsplaats, het gevarieerde aanbod, het deskundig personeel, de uniciteit van iedere winkel, de positieve invloed op de stad of de buurt en de kleinschaligheid.
Daarnaast wil Confituur kijken wat het meer kan doen dan alleen gezamenlijke marketingacties. In februari wordt tijdens een rondetafelconferentie met alle leden een inventaris gemaakt van alle wensen, ergernissen en verzuchtingen – om daar vervolgens actie op te ondernemen. Met uitgevers, politiek en boekenvakgremia als Boek.be en het Vlaams Fonds voor de Letteren wil de Confituur-groep in gesprek raken over de mogelijkheden.
Zestien onafhankelijke boekhandels bemannen momenteel de stand die voorheen van Colibro was. Vanaf morgen staat op die stand een groot bord met de nieuwe naam erop. Tot nu toe is de verkoop, net als bij andere standhouders, ‘zeer goed’, aldus Luyten. Volgens hem heeft het publiek sympathie voor de boekhandels, ‘maar dat is niet onze eerste zorg. Het is vooral belangrijk dat uitgevers, instellingen, stadsbesturen ervan overtuigd raken van het belang en de rijkdom van zelfstandige boekhandels, dat die naast de ketens bestaansrecht hebben.’
(Eerder gepubliceerd op Boekblad.nl, 5 nov 2012)

Zie ook:

Geen opmerkingen: